روستای ایرُنی با آثار ایرانی در روسیه

روستای ایرُنی با آثار ایرانی در روسیه
خبرگزاری تسنیم: حضور تاریخی اقوام و گروه های ایرانی در مناطق مختلف قفقاز شمالی و جنوبی، باعث ایجاد آثار مادی و غیر مادی فراوانی در این منطقه استراتژیک شده است که میراث مشترک ایران و قفقاز نامیده می شود.
 مرتضی رضوانفر – عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اعلام این مطلب؛ ماموریت خود به شهر ولادی قفقاز، پایتخت جمهوری خودمختار اوستیای شمالی در کشور روسیه را تشریح کرد و گفت: هدف از این سفر ارائه مقاله در همایش” تاریخ روابط مشترک ایران و قفقاز شمالی” و بررسی میراث مشترک ایران و اوستیا بود.

به گفته وی، منطقه اوستیا از چند جهت برای ایرانیان اهمیت دارد اول آنکه خاستگاه اقوام آریایی بوده و منطقه ای است که گروه هایی از اقوام آریایی بیش از سه هزار سال قبل از آن منطقه به سمت نجد ایران حرکت کردند.
وی در توضیح علت دوم این اهمیت گفت: ادامۀ حضور میراث فرهنگی مشترک در این تاریخ چند هزار ساله در منطقۀ مزبور است و در نهایت مهاجرت معکوس تعداد زیادی از مردم ایران به ویژه آذری ها و گیلانی ها در عهد قاجار به این منطقه و ایجاد بنیاد های اقتصادی و فرهنگی را شاهد هستیم.

میراث مشترک …

روستای ایرُنی با آثار ایرانی در روسیه

خبرگزاری تسنیم: حضور تاریخی اقوام و گروه های ایرانی در مناطق مختلف قفقاز شمالی و جنوبی، باعث ایجاد آثار مادی و غیر مادی فراوانی در این منطقه استراتژیک شده است که میراث مشترک ایران و قفقاز نامیده می شود.
 مرتضی رضوانفر – عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اعلام این مطلب؛ ماموریت خود به شهر ولادی قفقاز، پایتخت جمهوری خودمختار اوستیای شمالی در کشور روسیه را تشریح کرد و گفت: هدف از این سفر ارائه مقاله در همایش” تاریخ روابط مشترک ایران و قفقاز شمالی” و بررسی میراث مشترک ایران و اوستیا بود.

به گفته وی، منطقه اوستیا از چند جهت برای ایرانیان اهمیت دارد اول آنکه خاستگاه اقوام آریایی بوده و منطقه ای است که گروه هایی از اقوام آریایی بیش از سه هزار سال قبل از آن منطقه به سمت نجد ایران حرکت کردند.
وی در توضیح علت دوم این اهمیت گفت: ادامۀ حضور میراث فرهنگی مشترک در این تاریخ چند هزار ساله در منطقۀ مزبور است و در نهایت مهاجرت معکوس تعداد زیادی از مردم ایران به ویژه آذری ها و گیلانی ها در عهد قاجار به این منطقه و ایجاد بنیاد های اقتصادی و فرهنگی را شاهد هستیم.

میراث مشترک …
روستای ایرُنی با آثار ایرانی در روسیه