رونمایی از سامانه جامع کانو ن های مساجد

رونمایی از سامانه جامع کانو ن های مساجد
خبرگزاری شبستان: سامانه جامع کانون های فرهنگی هنری مساجد، امشب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رونمایی می شود.

رونمایی از سامانه جامع کانو ن های مساجد

خبرگزاری شبستان: سامانه جامع کانون های فرهنگی هنری مساجد، امشب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رونمایی می شود.
رونمایی از سامانه جامع کانو ن های مساجد