رونمایی از ماشین کلاسیک راموس در کمپ رئال(عکس)

رونمایی از ماشین کلاسیک راموس در کمپ رئال(عکس)
سرخیو راموس هدیه تولد جالبی از برادر بزرگتر خود دریافت کرده است.

رونمایی از ماشین کلاسیک راموس در کمپ رئال(عکس)

سرخیو راموس هدیه تولد جالبی از برادر بزرگتر خود دریافت کرده است.
رونمایی از ماشین کلاسیک راموس در کمپ رئال(عکس)