زنان بی صدا

زنان بی صدا
در هفته ای که گذشت، در فضای مجازی، به کرات شاهد عکسها و نوشته هایی درباره خشونت علیه زنانبودم .. از فعالان حقوق زن گرفته تا بازیگران و چهره های سرشناس همه درباره این موضوع واکنش نشاندادند. 

تهران – اقتصاد برتر – ۸ آذر ۹۶

در هفته ای که گذشت، در فضای مجازی، به کرات شاهد عکسها و نوشت ههایی درباره خشونت علیه زنانبودم .. از فعالان حقوق زن گرفته تا بازیگران و چهر ههای سرشناس همه درباره این موضوع واکنش نشان دادند.
خیلیها واکنشهایی از سر خشم و اعتراض داشتند، برخی متنها و شعرهای احساسی منتشر کردند،عد ه ای از تجارب بدشان گفتند و در نهایت همه این عمل را نهی کردند اما به نظر بعد از مدتی احساسات عمومی فروکش کرده و در پایان دوباره زنان و دختران می مانند با کوهی از مشکلات، خشونت و ناراحتیهای روحی وجسمی.
این نوشته به هیچوجه یک متن مرد گریز نیست، بلکه صرفا یادآوری حقوق انسانی زن به عنوان موجودی محق در جامعه است که بسیاری از آنان در کوران هیاهو و ناملایمات اجتماع نسبت به حقوق انسانی خود نا آگاهند و بی پناه ماند ه اند. مردان بسیاری را میشناسم که نه تنها همسرشان، بلکه کل خانواده از وجود آنها …

زنان بی صدا

در هفته ای که گذشت، در فضای مجازی، به کرات شاهد عکسها و نوشته هایی درباره خشونت علیه زنانبودم .. از فعالان حقوق زن گرفته تا بازیگران و چهره های سرشناس همه درباره این موضوع واکنش نشاندادند. 

تهران – اقتصاد برتر – ۸ آذر ۹۶

در هفته ای که گذشت، در فضای مجازی، به کرات شاهد عکسها و نوشت ههایی درباره خشونت علیه زنانبودم .. از فعالان حقوق زن گرفته تا بازیگران و چهر ههای سرشناس همه درباره این موضوع واکنش نشان دادند.
خیلیها واکنشهایی از سر خشم و اعتراض داشتند، برخی متنها و شعرهای احساسی منتشر کردند،عد ه ای از تجارب بدشان گفتند و در نهایت همه این عمل را نهی کردند اما به نظر بعد از مدتی احساسات عمومی فروکش کرده و در پایان دوباره زنان و دختران می مانند با کوهی از مشکلات، خشونت و ناراحتیهای روحی وجسمی.
این نوشته به هیچوجه یک متن مرد گریز نیست، بلکه صرفا یادآوری حقوق انسانی زن به عنوان موجودی محق در جامعه است که بسیاری از آنان در کوران هیاهو و ناملایمات اجتماع نسبت به حقوق انسانی خود نا آگاهند و بی پناه ماند ه اند. مردان بسیاری را میشناسم که نه تنها همسرشان، بلکه کل خانواده از وجود آنها …
زنان بی صدا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *