ساخت موزه آثار ایران درودی در انتظار تصویب شورای شهر

ساخت موزه آثار ایران درودی در انتظار تصویب شورای شهر
شهردارآنلاین: مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ گفت: در صورت تصویب لایحه ساخت موزه آثار ایران درودی در شورای شهر، تا پایان سال امکان کلنگ زنی بنای موزه محقق می شود.

ساخت موزه آثار ایران درودی در انتظار تصویب شورای شهر

شهردارآنلاین: مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ گفت: در صورت تصویب لایحه ساخت موزه آثار ایران درودی در شورای شهر، تا پایان سال امکان کلنگ زنی بنای موزه محقق می شود.
ساخت موزه آثار ایران درودی در انتظار تصویب شورای شهر