سازمان اوقاف و وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاری امضاء می کنند / تاکید بر رعایت حقوق وقف و تشکیل کارگروه مشترک

سازمان اوقاف و وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاری امضاء می کنند / تاکید بر رعایت حقوق وقف و تشکیل کارگروه مشترک
در دیدار قائم مقام سازمان اوقاف وامور خیریه با وزیر آموزش و پرورش ضمن بررسی زمینه های همکاریهای مشترک در عرصه ترویج فرهنگ وقف بر تدوین ونهایی شدن تفاهم نامه همکاری های دوجانبه تاکید شد.
به گزارش راسخون به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف وامور خیریه، مهندس عبد الرضا عابد قائم مقام سازمان اوقاف وامور خیریه در راستای ارتقاء سطح همکاری های مشترک این سازمان با وزارت آموزش وپرورش با دکترسید محمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش دیدار وگفت وگو کرد.
در این دیدار وزیر آموزش وپرورش با تاکید بر جایگاه والای فرهنگ وقف در اسلام وایران گفت : ما در آموزش وپرورش تاکیدمان براحیاء این سنت حسنه در میان دانش آموزان و رعایت حقوق موقوفات است وبر این اساس نسبت به ترویج و توسعه فرهنگ و سنت حسنه وقف وتبیین آثارآن برای دانش آموزان اهتمام جدی داریم.
همچنین قائم مقام سازمان اوقاف در این دیداربا اشاره به نقش سنت حسنه وقف در تامین نیازهای آموزشی وتاسیس اماکن عمومی ومدارس گفت : وجود۶ هزارموقوفه علمی وآموزشی وپژوهشی در سطح کشور واهتمام گسترده خیرین مدرسه ساز حاکی از نقش تاثیرگذار این سنت نیک نبوی در کشور …

سازمان اوقاف و وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاری امضاء می کنند / تاکید بر رعایت حقوق وقف و تشکیل کارگروه مشترک

در دیدار قائم مقام سازمان اوقاف وامور خیریه با وزیر آموزش و پرورش ضمن بررسی زمینه های همکاریهای مشترک در عرصه ترویج فرهنگ وقف بر تدوین ونهایی شدن تفاهم نامه همکاری های دوجانبه تاکید شد.
به گزارش راسخون به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف وامور خیریه، مهندس عبد الرضا عابد قائم مقام سازمان اوقاف وامور خیریه در راستای ارتقاء سطح همکاری های مشترک این سازمان با وزارت آموزش وپرورش با دکترسید محمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش دیدار وگفت وگو کرد.
در این دیدار وزیر آموزش وپرورش با تاکید بر جایگاه والای فرهنگ وقف در اسلام وایران گفت : ما در آموزش وپرورش تاکیدمان براحیاء این سنت حسنه در میان دانش آموزان و رعایت حقوق موقوفات است وبر این اساس نسبت به ترویج و توسعه فرهنگ و سنت حسنه وقف وتبیین آثارآن برای دانش آموزان اهتمام جدی داریم.
همچنین قائم مقام سازمان اوقاف در این دیداربا اشاره به نقش سنت حسنه وقف در تامین نیازهای آموزشی وتاسیس اماکن عمومی ومدارس گفت : وجود۶ هزارموقوفه علمی وآموزشی وپژوهشی در سطح کشور واهتمام گسترده خیرین مدرسه ساز حاکی از نقش تاثیرگذار این سنت نیک نبوی در کشور …
سازمان اوقاف و وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاری امضاء می کنند / تاکید بر رعایت حقوق وقف و تشکیل کارگروه مشترک