سازمان برنامه و بودجه: عملکرد بودجه 95 مثبت و قابل دفاع است

سازمان برنامه و بودجه: عملکرد بودجه 95 مثبت و قابل دفاع است
فصل اقتصاد – سازمان برنامه و بودجه گزارشی را «در خصوص ایرادهای دیوان محاسبات در عملکرد بودجه سال 1395» منتشر کرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش تفریغ بودجه 1395 تأکید کرد: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده است، به دلیل یک جانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه های خارجی شده است. از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده 34 قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحب نظران محترم می کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ تفصیلی سازمان برنامه و بودجه به تفکیک در قالب محورهای ذیل، پاسخ های مستند و کارشناسی تبیین و اعلام شد …

سازمان برنامه و بودجه: عملکرد بودجه 95 مثبت و قابل دفاع است

فصل اقتصاد – سازمان برنامه و بودجه گزارشی را «در خصوص ایرادهای دیوان محاسبات در عملکرد بودجه سال 1395» منتشر کرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش تفریغ بودجه 1395 تأکید کرد: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده است، به دلیل یک جانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه های خارجی شده است. از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده 34 قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحب نظران محترم می کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ تفصیلی سازمان برنامه و بودجه به تفکیک در قالب محورهای ذیل، پاسخ های مستند و کارشناسی تبیین و اعلام شد …
سازمان برنامه و بودجه: عملکرد بودجه 95 مثبت و قابل دفاع است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *