سازمان تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی ست /98 درصد سهام تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است

سازمان تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی ست /98 درصد سهام تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است
ساکی گفت: بدهکاری هایی که از سوی دولت های مختلف به صندوق سازمان تامین اجتماعی وارد شد باعث شده است که این نهاد غیردولتی عمومی با مشکل و چالش جدی ورشکستگی مواجه شود.

سازمان تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی ست /98 درصد سهام تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است

ساکی گفت: بدهکاری هایی که از سوی دولت های مختلف به صندوق سازمان تامین اجتماعی وارد شد باعث شده است که این نهاد غیردولتی عمومی با مشکل و چالش جدی ورشکستگی مواجه شود.
سازمان تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی ست /98 درصد سهام تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *