سردار رحیمی: پلیس، رانندگان قانونمند را به جام جهانی می فرستد | فیلم

سردار رحیمی: پلیس، رانندگان قانونمند را به جام جهانی می فرستد | فیلم
سردار حسین رحیمی در همایش مدیران و فرماندهان پلیس راهور با اشاره به ترافیک این روزهای تهران گفت: این روزها شاهد افزایش ترافیک به ویژه در بعدازظهرها هستیم.
وی افزود: بر اساس آمارها ترافیک بعدازظهر تهران تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
کلیه واحدهای صنفی تا یک بامداد باز هستند
وی ادامه داد: تلاش ما این است که ترافیک تهران را کاهش دهیم. این ترافیک اکنون از ۱۰ شب هم گذشته است.
سردار رحیمی گفت: یکی از راهکارها این است که بر اساس مجوز اماکن عمومی کلیه واحدهای صنفی تا ساعت یک بامداد باز هستند و شهروندان می توانند تا یک بامداد خرید کنند.
وی با بیان اینکه این طرح از دیروز آغاز شده است، گفت: البته طلافروشی ها از این قاعده مستثنی هستند.
خودروهای تهران ۵ برابر ظرفیت خیابان ها است
رئیس پلیس پایتخت در ادامه با بیان اینکه میزان خودروهای موجود در تهران ۴ تا ۵ برابر ظرفیت خیابان هاست، گفت: همین عامل باعث شده ما شاهد پیک ترافیک در صبحگاه و شامگاه باشیم.
وی گفت: این ترافیک با مدیریت و تلاش پلیس راهور و همکاری خوب مردم و رعایت قوانین می تواند روانتر شود.
سردار رحیمی به برخی علل …

سردار رحیمی: پلیس، رانندگان قانونمند را به جام جهانی می فرستد | فیلم

سردار حسین رحیمی در همایش مدیران و فرماندهان پلیس راهور با اشاره به ترافیک این روزهای تهران گفت: این روزها شاهد افزایش ترافیک به ویژه در بعدازظهرها هستیم.
وی افزود: بر اساس آمارها ترافیک بعدازظهر تهران تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
کلیه واحدهای صنفی تا یک بامداد باز هستند
وی ادامه داد: تلاش ما این است که ترافیک تهران را کاهش دهیم. این ترافیک اکنون از ۱۰ شب هم گذشته است.
سردار رحیمی گفت: یکی از راهکارها این است که بر اساس مجوز اماکن عمومی کلیه واحدهای صنفی تا ساعت یک بامداد باز هستند و شهروندان می توانند تا یک بامداد خرید کنند.
وی با بیان اینکه این طرح از دیروز آغاز شده است، گفت: البته طلافروشی ها از این قاعده مستثنی هستند.
خودروهای تهران ۵ برابر ظرفیت خیابان ها است
رئیس پلیس پایتخت در ادامه با بیان اینکه میزان خودروهای موجود در تهران ۴ تا ۵ برابر ظرفیت خیابان هاست، گفت: همین عامل باعث شده ما شاهد پیک ترافیک در صبحگاه و شامگاه باشیم.
وی گفت: این ترافیک با مدیریت و تلاش پلیس راهور و همکاری خوب مردم و رعایت قوانین می تواند روانتر شود.
سردار رحیمی به برخی علل …
سردار رحیمی: پلیس، رانندگان قانونمند را به جام جهانی می فرستد | فیلم