سفر محرمانه معاون کمیسیون اتحادیه اروپا به ایران

سفر محرمانه معاون کمیسیون اتحادیه اروپا به ایران
معاون کمیسیون اتحادیه اروپا، به شکلی کاملا پنهان از چشم رسانه ها و افکار عمومی و برخلاف پروتکل های مرسوم مربوط به تشریفات سفر و استقبال از مقامات عالیرتبه خارجی وارد تهران شده است.
به گزارش استادنیوز,  آندراس آنسیپ، معاون کمیسیون اتحادیه اروپا، روز پنج شنبه پنجم مرداد ماه بشکلی کاملا پنهان از چشم رسانه ها و افکار عمومی و برخلاف پروتکل های مرسوم مربوط به تشریفات سفر و استقبال از مقامات عالیرتبه خارجی وارد تهران شده و سوالات بسیاری را در خصوص انگیزه و اهداف سفر طولانی خود در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران برانگیخته است.
به گزارش بخش مراقبت های ویژه خبری، آنسیپ بامداد روز پنجشنبه ۵ مرداد ۹۶ بدون گذاراندن تشریفات معمول دیپلماتیک و به صورت غیرمنتظره وارد کشور شده است. این گزارش می افزاید که سفر آنسیپ آنچنان غیر مترقبه بوده که در هنگام ورود به خاک ایران از طریق فرودگاه امام وی دچار مشکل شده و ساعت ها از ورود او به کشور جلوگیری شده است.
این گزارش می افزاید که عدم انجام هماهنگی های پیشین برای اجرای پروتکل های تشریفات مرسوم، مسئولان وزارت خارجه را بشدت از سفر این مقام بلند پایه …

سفر محرمانه معاون کمیسیون اتحادیه اروپا به ایران

معاون کمیسیون اتحادیه اروپا، به شکلی کاملا پنهان از چشم رسانه ها و افکار عمومی و برخلاف پروتکل های مرسوم مربوط به تشریفات سفر و استقبال از مقامات عالیرتبه خارجی وارد تهران شده است.
به گزارش استادنیوز,  آندراس آنسیپ، معاون کمیسیون اتحادیه اروپا، روز پنج شنبه پنجم مرداد ماه بشکلی کاملا پنهان از چشم رسانه ها و افکار عمومی و برخلاف پروتکل های مرسوم مربوط به تشریفات سفر و استقبال از مقامات عالیرتبه خارجی وارد تهران شده و سوالات بسیاری را در خصوص انگیزه و اهداف سفر طولانی خود در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران برانگیخته است.
به گزارش بخش مراقبت های ویژه خبری، آنسیپ بامداد روز پنجشنبه ۵ مرداد ۹۶ بدون گذاراندن تشریفات معمول دیپلماتیک و به صورت غیرمنتظره وارد کشور شده است. این گزارش می افزاید که سفر آنسیپ آنچنان غیر مترقبه بوده که در هنگام ورود به خاک ایران از طریق فرودگاه امام وی دچار مشکل شده و ساعت ها از ورود او به کشور جلوگیری شده است.
این گزارش می افزاید که عدم انجام هماهنگی های پیشین برای اجرای پروتکل های تشریفات مرسوم، مسئولان وزارت خارجه را بشدت از سفر این مقام بلند پایه …
سفر محرمانه معاون کمیسیون اتحادیه اروپا به ایران