سفر نتانیاهو به آمریکا برای اصلاح برجام!

سفر نتانیاهو به آمریکا برای اصلاح برجام!
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به منظور گفتگو درباره فعالیت های ایران در سوریه و لبنان و اصلاح توافقنامه هسته ای به واشنگتن سفر می کند.

سفر نتانیاهو به آمریکا برای اصلاح برجام!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به منظور گفتگو درباره فعالیت های ایران در سوریه و لبنان و اصلاح توافقنامه هسته ای به واشنگتن سفر می کند.
سفر نتانیاهو به آمریکا برای اصلاح برجام!
/*!normalize.css v1.1.2