سومین مغروقه از خورموسی خارج شد

سومین مغروقه از خورموسی خارج شد
معاون فنی و نگه داری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان خبر از انتقال مغروقه «ایران حجت» از مجموعه شناورهای مغروقه برجای مانده از دوران جنگ تحمیلی با وزنی بالغ بر ۶ هزار تن در بهمن ماه سال جاری از آبراه استراتژیک خور موسی به طور کامل خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی استان خوزستان، محمدعلی علایی با اعلام اتمام آخرین مراحل خارج سازی مغروقه ایران گفت: فرآیند خارج سازی مغروقه طی مدت ۱۶ روز عملیاتی با رعایت کلیه اصول ایمنی و زیست محیطی انجام شد که در نوع خود سریع ترین عملیات سالویج (خارج سازی) مغروقه ها با طول ۱۵۵ متر، عرض ۲۱ متر و ارتفاع ۱۳ متر به شمار می رود.
معاون فنی و نگه داری استان خوزستان با اشاره به ریسک بالای مغروقه های مذکور برای ایمنی دریانوردی و محیط زیست، حذف کانون خطر، ارتقاء ایمنی تردد کشتی های تجاری در آبراه استراتژیک خور موسی و کاهش هزینه های حمل را از دیگر اهداف مهم این عملیات برشمرد.
علایی همچنین، انتقال و تخلیه لاشه و ضایعات شناور مغروقه را از دیگر مراحل جانبی این پروژه برشمرد و اظهار کرد: تمامی مراحل این پروژه با رعایت اصول …

سومین مغروقه از خورموسی خارج شد

معاون فنی و نگه داری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان خبر از انتقال مغروقه «ایران حجت» از مجموعه شناورهای مغروقه برجای مانده از دوران جنگ تحمیلی با وزنی بالغ بر ۶ هزار تن در بهمن ماه سال جاری از آبراه استراتژیک خور موسی به طور کامل خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی استان خوزستان، محمدعلی علایی با اعلام اتمام آخرین مراحل خارج سازی مغروقه ایران گفت: فرآیند خارج سازی مغروقه طی مدت ۱۶ روز عملیاتی با رعایت کلیه اصول ایمنی و زیست محیطی انجام شد که در نوع خود سریع ترین عملیات سالویج (خارج سازی) مغروقه ها با طول ۱۵۵ متر، عرض ۲۱ متر و ارتفاع ۱۳ متر به شمار می رود.
معاون فنی و نگه داری استان خوزستان با اشاره به ریسک بالای مغروقه های مذکور برای ایمنی دریانوردی و محیط زیست، حذف کانون خطر، ارتقاء ایمنی تردد کشتی های تجاری در آبراه استراتژیک خور موسی و کاهش هزینه های حمل را از دیگر اهداف مهم این عملیات برشمرد.
علایی همچنین، انتقال و تخلیه لاشه و ضایعات شناور مغروقه را از دیگر مراحل جانبی این پروژه برشمرد و اظهار کرد: تمامی مراحل این پروژه با رعایت اصول …
سومین مغروقه از خورموسی خارج شد