سکه و دلار مقابل هم ایستادند

سکه و دلار مقابل هم ایستادند
به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار » به نقل از ایسنا، در هفته ای که گذشت دلار آمریکا در بازار آزاد با ثبات نسبی همراه بود و حتی با شیب آرامی در جهت کاهش قیمت حرکت کرد اما این در حالی بود که بار دیگر سکه با افزایش قیمت روبرو شد.
هفته گذشته بازار ارز شرایط خاصی داشت و بسیاری از صرافی ها خرید و فروش ارز را متوقف کردند و بازار عملا با محدودیت به لحاظ عرضه مواجه شد. به گونه ای که فقط دو – سه صرافی که بانک مرکزی مستقیما به آن ها ارز فروخته بود، دلار عرضه کردند که مقابل این صرافی ها هم صف های طولانی تشکیل شد. ؛ شرایطی که تقریبا برای سکه هم رقم خورد که به گفته کشتی آرای – عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران – این امر به دلیل کمبود موجودی واحدها بود لذا آنها ترجیح دادند از فروش خودداری کنند.
به گفته او، با توجه به این که در روزهای پایانی سال تقاضا بالاست و در عرضه ارز هم نوساناتی وجود دارد، شاهد چنین وضعیتی در بازار هستیم.
این محدودیت ها برای تبادلات ارز باعث شد که قیمت ارز و مشخصا دلار و یورو با کاهش چشمگیری نسبت به هفته های اخیر داشته باشد و قیمت ها به تعادل برسد اما مشخص نیست که این وضعیت …

سکه و دلار مقابل هم ایستادند

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار » به نقل از ایسنا، در هفته ای که گذشت دلار آمریکا در بازار آزاد با ثبات نسبی همراه بود و حتی با شیب آرامی در جهت کاهش قیمت حرکت کرد اما این در حالی بود که بار دیگر سکه با افزایش قیمت روبرو شد.
هفته گذشته بازار ارز شرایط خاصی داشت و بسیاری از صرافی ها خرید و فروش ارز را متوقف کردند و بازار عملا با محدودیت به لحاظ عرضه مواجه شد. به گونه ای که فقط دو – سه صرافی که بانک مرکزی مستقیما به آن ها ارز فروخته بود، دلار عرضه کردند که مقابل این صرافی ها هم صف های طولانی تشکیل شد. ؛ شرایطی که تقریبا برای سکه هم رقم خورد که به گفته کشتی آرای – عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران – این امر به دلیل کمبود موجودی واحدها بود لذا آنها ترجیح دادند از فروش خودداری کنند.
به گفته او، با توجه به این که در روزهای پایانی سال تقاضا بالاست و در عرضه ارز هم نوساناتی وجود دارد، شاهد چنین وضعیتی در بازار هستیم.
این محدودیت ها برای تبادلات ارز باعث شد که قیمت ارز و مشخصا دلار و یورو با کاهش چشمگیری نسبت به هفته های اخیر داشته باشد و قیمت ها به تعادل برسد اما مشخص نیست که این وضعیت …
سکه و دلار مقابل هم ایستادند
%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type