شاهد تحولی ارزشمند در زمینه احیای و مرمت آثار تاریخی هستیم

شاهد تحولی ارزشمند در زمینه احیای و مرمت آثار تاریخی هستیم
معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرھنگی تأکید کرد که اگر نگاه به آثار تاریخی کشور صرفاً نگاه تک وجهی باشد آثار تاریخی دچار فرسایش می شوند و ممکن است امکان انتقال فرهنگ با چالش هایی مواجه شود.
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی به نقل از روابط عمومی صندوق احیای و بهره برداری از اماکن فرهنگی وتاریخی، سعید اوحدی معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی دیروز چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ ضمن بازدید از غرفه صندوق احیا گفت: «باید بپذیریم که فرآیند فرسایش بسیاری از آثار تاریخی در طول زمان اجتناب ناپذیر است و برای چنین موضوعی باید تدابیر مشخصی را در نظر گرفت . »
او ادامه داد: «دنیا و مجموعه های تأثیرگذار جهانی در حوزه گردشگری به این نتیجه رسیده اند که باید بخش های حامی احیای و مرمت آثار تاریخی ایجاد و پلی برای تسهیل ارتباطات فرهنگی شوند . »
معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: «راهکار ایجاد صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی از بهترین تصمیم ها در راستای حمایت مؤثر فرهنگی از آثار تاریخی است . »
او یادآور …

شاهد تحولی ارزشمند در زمینه احیای و مرمت آثار تاریخی هستیم

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرھنگی تأکید کرد که اگر نگاه به آثار تاریخی کشور صرفاً نگاه تک وجهی باشد آثار تاریخی دچار فرسایش می شوند و ممکن است امکان انتقال فرهنگ با چالش هایی مواجه شود.
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی به نقل از روابط عمومی صندوق احیای و بهره برداری از اماکن فرهنگی وتاریخی، سعید اوحدی معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی دیروز چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ ضمن بازدید از غرفه صندوق احیا گفت: «باید بپذیریم که فرآیند فرسایش بسیاری از آثار تاریخی در طول زمان اجتناب ناپذیر است و برای چنین موضوعی باید تدابیر مشخصی را در نظر گرفت . »
او ادامه داد: «دنیا و مجموعه های تأثیرگذار جهانی در حوزه گردشگری به این نتیجه رسیده اند که باید بخش های حامی احیای و مرمت آثار تاریخی ایجاد و پلی برای تسهیل ارتباطات فرهنگی شوند . »
معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: «راهکار ایجاد صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی از بهترین تصمیم ها در راستای حمایت مؤثر فرهنگی از آثار تاریخی است . »
او یادآور …
شاهد تحولی ارزشمند در زمینه احیای و مرمت آثار تاریخی هستیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *