شرایط گفتگوی کره شمالی و آمریکا مهیا است – حوادث

شرایط گفتگوی کره شمالی و آمریکا مهیا است – حوادث
خبرگزاری مهر : به نقل از «چَنل نیوز»، «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی امروز در سخنانی اعلام کرد که با توجه به اعلام آمادگی کره شمالی برای توقف برنامه اتمی خود، شرایط برای گفتگو میان پیونگ یانگ و واشنگتن نیز آماده شده است. رئیس جمهوری کره جنوبی ادامه داد: اعلام آمادگی کره شمالی […]

شرایط گفتگوی کره شمالی و آمریکا مهیا است – حوادث

خبرگزاری مهر : به نقل از «چَنل نیوز»، «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی امروز در سخنانی اعلام کرد که با توجه به اعلام آمادگی کره شمالی برای توقف برنامه اتمی خود، شرایط برای گفتگو میان پیونگ یانگ و واشنگتن نیز آماده شده است. رئیس جمهوری کره جنوبی ادامه داد: اعلام آمادگی کره شمالی […]
شرایط گفتگوی کره شمالی و آمریکا مهیا است – حوادث