شرکت مدیریت املاک، تمام توان و تلاش خود را برای اتمام هرچه سریعتر پروژه TCI به کار خواهد گرفت

شرکت مدیریت املاک، تمام توان و تلاش خود را برای اتمام هرچه سریعتر پروژه TCI به کار خواهد گرفت
عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و رییس هیات مدیره شرکت مدیریت املاک در بازدید از پروژه ساختمانهای در حال احداث شرکت مخابرات ایران (TCI) اظهار داشت: شرکت مدیریت املاک همانند گذشته، تمام ابتکارات و تلاش خود را برای اتمام هرچه سریع تر پروژه TCI بکار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت املاک، مهندس وصلی با اشاره به اهمیت این پروژه برای شرکت مخابرات ایران گفت: این پروژه از این نظر بسیار مهم است که پراکندگی شرکت مخابرات ایران در 14 ساختمان ستادی، بشدت موجب پایین آمدن کیفیت ارتباطی و افزایش هزینه ها شده است.
وی افزود: تفرق و پراکندگی ساختمان های ستادی و وضعیت نامناسب استقرار کارکنان در ساختمان ها واقعا برای ما قابل تحمل نیست و در بازدیدی که در نوروز امسال از ساختمان ها داشتم ، قول دادیم که ان شالله این وضعیت با آماده شدن ساختمان TCI بهتر خواهد شد.
عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران خاطر نشان ساخت: قطعا ، بهبود شرایط و محیط کار کارکنان و تجمیع بخش های مختلف اداری مخابرات در یک ساختمان متمرکز، موجب افزایش کیفیت کار و بهره وری کارکنان و نهایتا رضایتمندی کارکنان می شود و ما …

شرکت مدیریت املاک، تمام توان و تلاش خود را برای اتمام هرچه سریعتر پروژه TCI به کار خواهد گرفت

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و رییس هیات مدیره شرکت مدیریت املاک در بازدید از پروژه ساختمانهای در حال احداث شرکت مخابرات ایران (TCI) اظهار داشت: شرکت مدیریت املاک همانند گذشته، تمام ابتکارات و تلاش خود را برای اتمام هرچه سریع تر پروژه TCI بکار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت املاک، مهندس وصلی با اشاره به اهمیت این پروژه برای شرکت مخابرات ایران گفت: این پروژه از این نظر بسیار مهم است که پراکندگی شرکت مخابرات ایران در 14 ساختمان ستادی، بشدت موجب پایین آمدن کیفیت ارتباطی و افزایش هزینه ها شده است.
وی افزود: تفرق و پراکندگی ساختمان های ستادی و وضعیت نامناسب استقرار کارکنان در ساختمان ها واقعا برای ما قابل تحمل نیست و در بازدیدی که در نوروز امسال از ساختمان ها داشتم ، قول دادیم که ان شالله این وضعیت با آماده شدن ساختمان TCI بهتر خواهد شد.
عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران خاطر نشان ساخت: قطعا ، بهبود شرایط و محیط کار کارکنان و تجمیع بخش های مختلف اداری مخابرات در یک ساختمان متمرکز، موجب افزایش کیفیت کار و بهره وری کارکنان و نهایتا رضایتمندی کارکنان می شود و ما …
شرکت مدیریت املاک، تمام توان و تلاش خود را برای اتمام هرچه سریعتر پروژه TCI به کار خواهد گرفت