شفاف سازی مانع مصیبت سازی

شفاف سازی مانع مصیبت سازی
تنها راه شفاف سازی درآمدهای نفتی، حرکت مالیه عمومی به سمت شفاف کردن بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 و نیز تعیین دقیق قیمت تولید یک بشکه نفت و یک متر مکعب گاز و… براساس تکنیک های فنی و علمی حسابداری صنعتی است. شرکت ملی نفت و گاز پس از تعیین دقیق قیمت های یادشده به همراه سودی معقول باید دست از سر درآمدهای نفتی و گازی بردارد. این اولین گام در شفاف سازی است.

شفاف سازی مانع مصیبت سازی

تنها راه شفاف سازی درآمدهای نفتی، حرکت مالیه عمومی به سمت شفاف کردن بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 و نیز تعیین دقیق قیمت تولید یک بشکه نفت و یک متر مکعب گاز و… براساس تکنیک های فنی و علمی حسابداری صنعتی است. شرکت ملی نفت و گاز پس از تعیین دقیق قیمت های یادشده به همراه سودی معقول باید دست از سر درآمدهای نفتی و گازی بردارد. این اولین گام در شفاف سازی است.
شفاف سازی مانع مصیبت سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *