شهرداری گرگان جزو ۷ دستگاه برتر در اجرای طرح اوقات فراغت معرفی شد

شهرداری گرگان جزو ۷ دستگاه برتر در اجرای طرح اوقات فراغت معرفی شد
گرگان- ستاد ساماندهی امور جوانان گلستان، شهرداری گرگان را به عنوان یکی از هفت دستگاه برتر در اجرای طرح اوقات فراغت استان در سال ۹۶ معرفی کرد.

شهرداری گرگان جزو ۷ دستگاه برتر در اجرای طرح اوقات فراغت معرفی شد

گرگان- ستاد ساماندهی امور جوانان گلستان، شهرداری گرگان را به عنوان یکی از هفت دستگاه برتر در اجرای طرح اوقات فراغت استان در سال ۹۶ معرفی کرد.
شهرداری گرگان جزو ۷ دستگاه برتر در اجرای طرح اوقات فراغت معرفی شد