صادرات ۷۴۹ هزار تن انواع سنگ تزئینی از معادن ایران

صادرات ۷۴۹ هزار تن انواع سنگ تزئینی از معادن ایران
سرویس کسب وکار –
سیف الله امیری روز پنجشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در شهرستان محلات، افزود: صادرات سنگ تزئینی و نما در سال گذشته معادل ۵۱۶ هزار تن بوده است.
به گزارش تجارت نیوز ، وی اظهار کرد: به منظور رونق تولید و نوسازی ناوگان ماشین آلات معادن سنگ ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با بازپرداخت ۱۸ درصد به متقاضیان پرداخت می شود.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت بیان کرد: واحدهای سنگبری باید بهبود کیفیت را سرلوحه کار خود قرار دهند و نیاز است که با تقویت فرآوری از صادرات سنگ خام تا حد ممکن جلوگیری شود.
امیری گفت: محصولات رقابت پذیر در حوزه سنگ از مزیت های اقتصادی است که در صورت تقویت این حوزه محدودیتی برای صادرات آن وجود ندارد و حمایت های لازم در این زمینه انجام می شود.
وی اظهار کرد: سنگ نیمور محلات از نظر کیفیت در دنیا به سنگ ایتالیا کوچک شهرت یافته و باید تولیدات در این حوزه با برنامه های هدفمند تقویت شود.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: فاصله گرفتن از خام فروشی در حوزه سنگ تزئینی و نما مصداق مهم …

صادرات ۷۴۹ هزار تن انواع سنگ تزئینی از معادن ایران

سرویس کسب وکار –
سیف الله امیری روز پنجشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در شهرستان محلات، افزود: صادرات سنگ تزئینی و نما در سال گذشته معادل ۵۱۶ هزار تن بوده است.
به گزارش تجارت نیوز ، وی اظهار کرد: به منظور رونق تولید و نوسازی ناوگان ماشین آلات معادن سنگ ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با بازپرداخت ۱۸ درصد به متقاضیان پرداخت می شود.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت بیان کرد: واحدهای سنگبری باید بهبود کیفیت را سرلوحه کار خود قرار دهند و نیاز است که با تقویت فرآوری از صادرات سنگ خام تا حد ممکن جلوگیری شود.
امیری گفت: محصولات رقابت پذیر در حوزه سنگ از مزیت های اقتصادی است که در صورت تقویت این حوزه محدودیتی برای صادرات آن وجود ندارد و حمایت های لازم در این زمینه انجام می شود.
وی اظهار کرد: سنگ نیمور محلات از نظر کیفیت در دنیا به سنگ ایتالیا کوچک شهرت یافته و باید تولیدات در این حوزه با برنامه های هدفمند تقویت شود.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: فاصله گرفتن از خام فروشی در حوزه سنگ تزئینی و نما مصداق مهم …
صادرات ۷۴۹ هزار تن انواع سنگ تزئینی از معادن ایران