صبر قوه قضاییه در برابر توهین های احمدی نژاد حکمت دارد

صبر قوه قضاییه در برابر توهین های احمدی نژاد حکمت دارد
زاغری شرایط آزادی مشروط داشته باشد آزاد می شود
«بعضی افراد مثل اینکه زبان شان به خلاف گویی و دروغگویی عادت کرده و زبان شان هرز شده است.» این عباراتی است که سخنگوی دستگاه قضا با آنها به استقبال ادعاها و اتهام های رییس دولت های نهم و دهم نسبت به دستگاه قضایی کشورمان رفته است. ادعاهایی که طی ماه های گذشته دایره وسیعی از چهره های بانفوذ نظام از رییس قوای قضاییه و مقننه، فرمانده سپاه پاسداران، رییس تولیت آستان قدس رضوی و نام هایی چون مصباحی مقدم، سرلشکر فیروزآبادی، محمدرضا باهنر، سعید جلیلی و… را دربر می گرفت و در ادامه هم وعده افشاگری های بیشتری در میان مقامات بلندپایه داده بود.
در شرایطی که افکار عمومی ایران مدت هاست با این پرسش کلیدی مواجه است که چرا ساختار قضایی و حقوقی کشورمان در برابر دامنه وسیع حاشیه سازی ها، اتهام زنی ها و ادعاهای محمود احمدی نژاد و نزدیکانش، واکنش مناسبی از خود بروز نمی دهد، روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران از این واقعیت پرده برداری کرد که سکوت نظام در برابر این هتاکی ها بی حکمت نیست و به زودی مردم و رسانه ها نیز به دلایل اصلی این …

صبر قوه قضاییه در برابر توهین های احمدی نژاد حکمت دارد

زاغری شرایط آزادی مشروط داشته باشد آزاد می شود
«بعضی افراد مثل اینکه زبان شان به خلاف گویی و دروغگویی عادت کرده و زبان شان هرز شده است.» این عباراتی است که سخنگوی دستگاه قضا با آنها به استقبال ادعاها و اتهام های رییس دولت های نهم و دهم نسبت به دستگاه قضایی کشورمان رفته است. ادعاهایی که طی ماه های گذشته دایره وسیعی از چهره های بانفوذ نظام از رییس قوای قضاییه و مقننه، فرمانده سپاه پاسداران، رییس تولیت آستان قدس رضوی و نام هایی چون مصباحی مقدم، سرلشکر فیروزآبادی، محمدرضا باهنر، سعید جلیلی و… را دربر می گرفت و در ادامه هم وعده افشاگری های بیشتری در میان مقامات بلندپایه داده بود.
در شرایطی که افکار عمومی ایران مدت هاست با این پرسش کلیدی مواجه است که چرا ساختار قضایی و حقوقی کشورمان در برابر دامنه وسیع حاشیه سازی ها، اتهام زنی ها و ادعاهای محمود احمدی نژاد و نزدیکانش، واکنش مناسبی از خود بروز نمی دهد، روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران از این واقعیت پرده برداری کرد که سکوت نظام در برابر این هتاکی ها بی حکمت نیست و به زودی مردم و رسانه ها نیز به دلایل اصلی این …
صبر قوه قضاییه در برابر توهین های احمدی نژاد حکمت دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *