ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد برای توسعه فرهنگ مطالعه

ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد برای توسعه فرهنگ مطالعه
سید عباس حسینی نیک گفت: مدیران فرهنگی کشور باید پایگاه هایی را در شهر های کوچک و روستا ها به عنوان کتابخانه عمومی ایجاد کنند.

ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد برای توسعه فرهنگ مطالعه

سید عباس حسینی نیک گفت: مدیران فرهنگی کشور باید پایگاه هایی را در شهر های کوچک و روستا ها به عنوان کتابخانه عمومی ایجاد کنند.
ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد برای توسعه فرهنگ مطالعه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *