ضرورت توجه به حفظ محیط زیست در صدور مجوز به واحدهای صنعتی

ضرورت توجه به حفظ محیط زیست در صدور مجوز به واحدهای صنعتی
استاندار قم تاکید کرد:
ضرورت توجه به حفظ محیط زیست در صدور مجوز به واحدهای صنعتی
استاندار قم با اشاره به بروز برخی الایندگی ها در حوز ه محیط زیست، اظهار کرد: در صدور مجوز به واحدهای صنعتی حفظ محیط زیست بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
 گزارش روابط عمومی استانداری قم سید مهدی صادقی استاندار قم در آیین تجلیل از محیط بانان نمونه کشور که با حضور دکتر معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور در سالن همایش های مجتمع اداری آستان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار شد با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست اضافه کرد: همه با هم می توانیم برای داشتن یک محیط زیست سال تلاش کنیم و در افق های آینده، کشوری عاری از آلودگی های زیست محیطی ایجاد نماییم.
استاندار قم محیط زیست را از ارکان توسعه پایدار کشور عنوان و اظهار کرد: برون رفت از مشکلات زیست محیطی نیازمند نگاه ویژه مسئولان و مردم و عملگرایی بر اساس نظرات کارشناسان است.
صادقی همچنین بیان داشت: با برخی مباحث آلایندگی در استان مواجه می شویم که در این موارد تنها به منافع عمومی توجه می شود و به هیچ وجه اجازه بروز مسائلی که به محیط زیست …

ضرورت توجه به حفظ محیط زیست در صدور مجوز به واحدهای صنعتی

استاندار قم تاکید کرد:
ضرورت توجه به حفظ محیط زیست در صدور مجوز به واحدهای صنعتی
استاندار قم با اشاره به بروز برخی الایندگی ها در حوز ه محیط زیست، اظهار کرد: در صدور مجوز به واحدهای صنعتی حفظ محیط زیست بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
 گزارش روابط عمومی استانداری قم سید مهدی صادقی استاندار قم در آیین تجلیل از محیط بانان نمونه کشور که با حضور دکتر معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور در سالن همایش های مجتمع اداری آستان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار شد با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست اضافه کرد: همه با هم می توانیم برای داشتن یک محیط زیست سال تلاش کنیم و در افق های آینده، کشوری عاری از آلودگی های زیست محیطی ایجاد نماییم.
استاندار قم محیط زیست را از ارکان توسعه پایدار کشور عنوان و اظهار کرد: برون رفت از مشکلات زیست محیطی نیازمند نگاه ویژه مسئولان و مردم و عملگرایی بر اساس نظرات کارشناسان است.
صادقی همچنین بیان داشت: با برخی مباحث آلایندگی در استان مواجه می شویم که در این موارد تنها به منافع عمومی توجه می شود و به هیچ وجه اجازه بروز مسائلی که به محیط زیست …
ضرورت توجه به حفظ محیط زیست در صدور مجوز به واحدهای صنعتی