طراحی دستکشی برای کاهش لرزش مبتلایان پارکینسون

طراحی دستکشی برای کاهش لرزش مبتلایان پارکینسون
تیم تحقیقاتی دانشگاه وسترن دستکشی ضد لرزش تولید کرده اند که به افراد مبتلا به پارکینسون اجازه می دهد تا کارهای روزانه خود را راحت تر انجام دهند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، تیم محققان دانشگاه وسترن معتقدند که طراحی نمونه جدید برای دستکش های کنترل لرزش تغییری اساسی برای بیش از شش میلیون فرد مبتلا به پارکینسون در جهان محسوب می شود.
آنا لوئیس ترجوس، مهندس برق و نرم افزار و استاد دانشگاه وسترن و یکی از اعضای گروه آزمایشگاه بیومکاترونیک (پیوند انسان با ماشین) این دانشگاه، در حال توسعه یک رویکرد جدید برای طراحی یک فناوری پوشیدنی است که به مبتلایان پارکینسون اجازه می دهد تا یک موتور در حین انقباضات ناخواسته عضلانی کاهش دهنده یا حتی محدود کننده عضلات، یک موتور آنها را کنترل کند.
این انقباضات، معمولا با اختلالات نورولوژیک و دژنراتیو (تغییر آسیب شناختی پس رونده در سلول یا اجزای آن و یا بافت است که در نتیجه آن ممکن است کارکرد سلول مختل شود) مرتبط هستند. گفتنی است بیش از 25 درصد افراد مبتلا به پارکینسون دارای لرزش به هنگام حرکت هستند.
ترجوس گفت: «اگر فرد مبتلا به پارکینسون ک …

طراحی دستکشی برای کاهش لرزش مبتلایان پارکینسون

تیم تحقیقاتی دانشگاه وسترن دستکشی ضد لرزش تولید کرده اند که به افراد مبتلا به پارکینسون اجازه می دهد تا کارهای روزانه خود را راحت تر انجام دهند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، تیم محققان دانشگاه وسترن معتقدند که طراحی نمونه جدید برای دستکش های کنترل لرزش تغییری اساسی برای بیش از شش میلیون فرد مبتلا به پارکینسون در جهان محسوب می شود.
آنا لوئیس ترجوس، مهندس برق و نرم افزار و استاد دانشگاه وسترن و یکی از اعضای گروه آزمایشگاه بیومکاترونیک (پیوند انسان با ماشین) این دانشگاه، در حال توسعه یک رویکرد جدید برای طراحی یک فناوری پوشیدنی است که به مبتلایان پارکینسون اجازه می دهد تا یک موتور در حین انقباضات ناخواسته عضلانی کاهش دهنده یا حتی محدود کننده عضلات، یک موتور آنها را کنترل کند.
این انقباضات، معمولا با اختلالات نورولوژیک و دژنراتیو (تغییر آسیب شناختی پس رونده در سلول یا اجزای آن و یا بافت است که در نتیجه آن ممکن است کارکرد سلول مختل شود) مرتبط هستند. گفتنی است بیش از 25 درصد افراد مبتلا به پارکینسون دارای لرزش به هنگام حرکت هستند.
ترجوس گفت: «اگر فرد مبتلا به پارکینسون ک …
طراحی دستکشی برای کاهش لرزش مبتلایان پارکینسون