عباسی: سقوط کنیم دنیا به آخر نمی رسد و برمی گردیم

عباسی: سقوط کنیم دنیا به آخر نمی رسد و برمی گردیم
محمدرضا عباسی مالک باشگاه مشکی پوشان مشهد از تلاش بازیکنان تیمش در بازی مقابل صنعت نفت آبادان ابراز رضایت می کند. عباسی درباره شکست سنگین 4 بر یک مقابل صنعت نفت و وضعیت خطرناک مشکی پوشان برای سقوط می گوید: «باقدرت برنامه های مان را ادامه می دهیم و امیدواریم با اضافه شدن سرمربی جدید، شرایط بهتری داشته باشیم. کارمان روی کاغذ بسیار سخت است اما هنوز شانس داریم. ما ناامید نشده ایم و تا آخرین لحظه می جنگیم. اگر سقوط هم کنیم دنیا به آخر نرسیده و دوباره تلاش می کنیم به لیگ برتر برگردیم. همانطور که قبلاً از لیگ دسته دو به لیگ برتر آمدیم، باز هم برمی گردیم. امید همچنان وجود دارد و زندگی ادامه خواهد داشت. ابتدا تلاش می کنیم تیم سقوط نکند اما اگر هم افتاد تلاش می کنیم خیلی زود به لیگ برتر برگردیم. به هر حال مسابقات است و باید دو تیم سقوط کنند. ما تلاش مان را می کنیم همانطور که تاکنون به اندازه خودمان تلاش کر ده ایم.»

عباسی: سقوط کنیم دنیا به آخر نمی رسد و برمی گردیم

محمدرضا عباسی مالک باشگاه مشکی پوشان مشهد از تلاش بازیکنان تیمش در بازی مقابل صنعت نفت آبادان ابراز رضایت می کند. عباسی درباره شکست سنگین 4 بر یک مقابل صنعت نفت و وضعیت خطرناک مشکی پوشان برای سقوط می گوید: «باقدرت برنامه های مان را ادامه می دهیم و امیدواریم با اضافه شدن سرمربی جدید، شرایط بهتری داشته باشیم. کارمان روی کاغذ بسیار سخت است اما هنوز شانس داریم. ما ناامید نشده ایم و تا آخرین لحظه می جنگیم. اگر سقوط هم کنیم دنیا به آخر نرسیده و دوباره تلاش می کنیم به لیگ برتر برگردیم. همانطور که قبلاً از لیگ دسته دو به لیگ برتر آمدیم، باز هم برمی گردیم. امید همچنان وجود دارد و زندگی ادامه خواهد داشت. ابتدا تلاش می کنیم تیم سقوط نکند اما اگر هم افتاد تلاش می کنیم خیلی زود به لیگ برتر برگردیم. به هر حال مسابقات است و باید دو تیم سقوط کنند. ما تلاش مان را می کنیم همانطور که تاکنون به اندازه خودمان تلاش کر ده ایم.»
عباسی: سقوط کنیم دنیا به آخر نمی رسد و برمی گردیم