عراق؛ فرصتی برای صادرات لوازم خانگی.

عراق؛ فرصتی برای صادرات لوازم خانگی.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان:با توجه به توانایی های موجود در صنعت لوازم خانگی٬ مواد غذایی، مصالح ساختمانی فرصت های صادراتی مطلوبی در این بخش ها وجود دارد و نباید این فرصت طلایی را در عراق از دست دهیم.
به گزارش بهگزین به نقل از خبرگزاری صداوسیما٬ سیدعبدالوهاب سهل آبادی در خصوص فرصت های اقتصادی در عراق گفت: نبرد با داعش در این کشور به پایان رسیده و باید از فرصت بازسازی به بهترین شکل استفاده کرد.

وی با بیان این که استفاده بیشتر از فرصت های صادراتی به عراق در دستور کار قرار گرفته، افزود: در تلاش هستیم تولیدکنندگان، پیمان کاران و فعالان خدمات فنی و مهندسی را وارد بازار عراق کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از سفر هیات های اقتصادی به عراق خبر داد و گفت: در بازار صادراتی عراق جایگاه خوبی داریم و باید این روند حفظ و توسعه یابد.

وی همکاری اقتصادی با عراق را بهترین گزینه برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی استان دانست و افزود: در صدد هستیم نمایشگاهی را برای بستر سازی افزایش صادرات در بصره برگزار کنیم.

وی به بازدید فعالان اقتصادی عراق از واحدهای تولیدی اصفهان اشاره کرد و …

عراق؛ فرصتی برای صادرات لوازم خانگی.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:با توجه به توانایی های موجود در صنعت لوازم خانگی٬ مواد غذایی، مصالح ساختمانی فرصت های صادراتی مطلوبی در این بخش ها وجود دارد و نباید این فرصت طلایی را در عراق از دست دهیم.
به گزارش بهگزین به نقل از خبرگزاری صداوسیما٬ سیدعبدالوهاب سهل آبادی در خصوص فرصت های اقتصادی در عراق گفت: نبرد با داعش در این کشور به پایان رسیده و باید از فرصت بازسازی به بهترین شکل استفاده کرد.

وی با بیان این که استفاده بیشتر از فرصت های صادراتی به عراق در دستور کار قرار گرفته، افزود: در تلاش هستیم تولیدکنندگان، پیمان کاران و فعالان خدمات فنی و مهندسی را وارد بازار عراق کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از سفر هیات های اقتصادی به عراق خبر داد و گفت: در بازار صادراتی عراق جایگاه خوبی داریم و باید این روند حفظ و توسعه یابد.

وی همکاری اقتصادی با عراق را بهترین گزینه برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی استان دانست و افزود: در صدد هستیم نمایشگاهی را برای بستر سازی افزایش صادرات در بصره برگزار کنیم.

وی به بازدید فعالان اقتصادی عراق از واحدهای تولیدی اصفهان اشاره کرد و …
عراق؛ فرصتی برای صادرات لوازم خانگی.