عملکرد بودجه ۹۵ با وجود همه محدودیت ها مثبت و قابل دفاع است

عملکرد بودجه ۹۵ با وجود همه محدودیت ها مثبت و قابل دفاع است
به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار » به نقل از ایرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش تفریغ بودجه 1395 با صدور اطلاعیه تاکید کرد، متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات، یکجانبه و بدون استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده است و در آن تصریح نشده است که این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است.
متن کامل گزارش 21 صفحه ای سازمان برنامه و بودجه به این شرح است:
مقدمه
طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه، برنامه مالی و یک ساله دولت که در آن پیش بینی منابع و برآورد مصارف جهت اجرای سیاست ها و تحقق اهداف صورت می گیرد. بنابراین بودجه بر 2 موضوع پیش بینی منابع و مصارف و دیگر تحقق اهداف متمرکز است.
در حالی که در سال 1395 مستند به ارقام رسمی بیش از 96 درصد در پیش بینی دولت در منابع و مصارف بودجه تحقق یافت است و طبق گزارش مراکز رسمی داخلی و مراجع بین المللی در سال 1395 دست یابی به اهداف کلان اقتصادی در بودجه همچون کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و مثبت شدن تراز بازرگانی …

عملکرد بودجه ۹۵ با وجود همه محدودیت ها مثبت و قابل دفاع است

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار » به نقل از ایرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش تفریغ بودجه 1395 با صدور اطلاعیه تاکید کرد، متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات، یکجانبه و بدون استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده است و در آن تصریح نشده است که این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است.
متن کامل گزارش 21 صفحه ای سازمان برنامه و بودجه به این شرح است:
مقدمه
طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه، برنامه مالی و یک ساله دولت که در آن پیش بینی منابع و برآورد مصارف جهت اجرای سیاست ها و تحقق اهداف صورت می گیرد. بنابراین بودجه بر 2 موضوع پیش بینی منابع و مصارف و دیگر تحقق اهداف متمرکز است.
در حالی که در سال 1395 مستند به ارقام رسمی بیش از 96 درصد در پیش بینی دولت در منابع و مصارف بودجه تحقق یافت است و طبق گزارش مراکز رسمی داخلی و مراجع بین المللی در سال 1395 دست یابی به اهداف کلان اقتصادی در بودجه همچون کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و مثبت شدن تراز بازرگانی …
عملکرد بودجه ۹۵ با وجود همه محدودیت ها مثبت و قابل دفاع است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *