عوارض نازایی بر اثر مصرف قلیان های آلوده در قهوه خانه ها

عوارض نازایی بر اثر مصرف قلیان های آلوده در قهوه خانه ها
سرویس اجتماعی – عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تنباکوی مصرفی در اکثر قهوه خانه ها، آلوده بوده و عوارضی همچون نازایی به دنبال دارد.
به گزارش فانوس ، سیامک مره صدق در واکنش نسبت به اظهارنظر معاون دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه می کنند و می گویند چرا مانع عرضه قلیان می شوید و چرا قهوه خانه ها را به این دلیل می بندید، تاکید کرد: کدام نماینده به بسته شدن قهوه خانه ها و عدم توسعه سم در انظار عمومی اعتراض کرده است، آن هم در شرایطی که ارائه قلیان تنها اشاعه سم و مسمومیت در سطح جامعه بوده و هیچ اثر مثبتی نیز برای بدن ندارد.
وی ادامه داد: بی تردید مصرف دخانیات دریچه ورود به دنیای معتادان به مواد مخدر، مسکرات و هزار نوع فساد دیگر است، بنابراین بنده به عنوان یک نماینده با هر گونه محدودیت برای استعمال دخانیات موافق هستم و به هر طرحی که در جهت مقابله با ترویج آن در صحن مطرح شود نیز رای خواهم داد.
مره صدق در انتقاد نسبت به عدم اجرای صحیح قوانینی که در جهت مقابله با استعمال یا فروش دخانیات در کشور تصویب شده است خاطرنشان کرد: ما در این مورد هم خلاء …

عوارض نازایی بر اثر مصرف قلیان های آلوده در قهوه خانه ها

سرویس اجتماعی – عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تنباکوی مصرفی در اکثر قهوه خانه ها، آلوده بوده و عوارضی همچون نازایی به دنبال دارد.
به گزارش فانوس ، سیامک مره صدق در واکنش نسبت به اظهارنظر معاون دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه می کنند و می گویند چرا مانع عرضه قلیان می شوید و چرا قهوه خانه ها را به این دلیل می بندید، تاکید کرد: کدام نماینده به بسته شدن قهوه خانه ها و عدم توسعه سم در انظار عمومی اعتراض کرده است، آن هم در شرایطی که ارائه قلیان تنها اشاعه سم و مسمومیت در سطح جامعه بوده و هیچ اثر مثبتی نیز برای بدن ندارد.
وی ادامه داد: بی تردید مصرف دخانیات دریچه ورود به دنیای معتادان به مواد مخدر، مسکرات و هزار نوع فساد دیگر است، بنابراین بنده به عنوان یک نماینده با هر گونه محدودیت برای استعمال دخانیات موافق هستم و به هر طرحی که در جهت مقابله با ترویج آن در صحن مطرح شود نیز رای خواهم داد.
مره صدق در انتقاد نسبت به عدم اجرای صحیح قوانینی که در جهت مقابله با استعمال یا فروش دخانیات در کشور تصویب شده است خاطرنشان کرد: ما در این مورد هم خلاء …
عوارض نازایی بر اثر مصرف قلیان های آلوده در قهوه خانه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *