فریاد اعتراض خانواده آهنگساز سرشناس

فریاد اعتراض خانواده آهنگساز سرشناس
به گزارش ایلنا، رضا خرم (فرزند زنده یاد همایون خرم، آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی و خالق «تو ای پری کجایی») متنی را منتشر کرد که طی آن، او و خانواده اش به روند سرقت های آثار پدرش توسط برخی از اهالی موسیقی اعتراض کرده اند.
در این متن آمده است:
«به نام خدای زیبایی ها
بسیار متاسفم که سرانجام ناچار به نگارش سطوری گشتم که توضیح واضحات و بدیهیات و اصول و حقوق اولیه انسانی است. ناراحتم که می خواهم بنویسم عزیزان ” لطفا سرقت نکنید ” و بیش از آن متاسفم که مخاطب بنده عده قلیلی از اهالی هنر موسیقی می باشند. بی اخلاقی در هنر!!!!!! مصداق کامل ” نقض غرض “.
دوستان عزیز هر اثر موسیقی سازنده و صاحب دارد، مولفی دارد که حقوق ناشی از آن متوجه ایشان و یا وارثانش هست. اگر این موسیقی آمیخته با کلام باشد دو نفر صاحب این اثر مشترک هستند، آهنگساز و ترانه سرا.
متاسفانه اخیرا به کرات دیده شده که آثار پدر اینجانب ” همایون خرم ” بدون اطلاع و اجازه توسط بانوان و آقایان بازخوانی گشته. در بسیاری موارد اجراها بسیار ضعیف، تنظیم ها نامناسب، ارکستراسیون نامطلوب، ایجاد تغییرات در اصل آهنگ به طرز ناشیانه، حذف و یا کوتاه …

فریاد اعتراض خانواده آهنگساز سرشناس

به گزارش ایلنا، رضا خرم (فرزند زنده یاد همایون خرم، آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی و خالق «تو ای پری کجایی») متنی را منتشر کرد که طی آن، او و خانواده اش به روند سرقت های آثار پدرش توسط برخی از اهالی موسیقی اعتراض کرده اند.
در این متن آمده است:
«به نام خدای زیبایی ها
بسیار متاسفم که سرانجام ناچار به نگارش سطوری گشتم که توضیح واضحات و بدیهیات و اصول و حقوق اولیه انسانی است. ناراحتم که می خواهم بنویسم عزیزان ” لطفا سرقت نکنید ” و بیش از آن متاسفم که مخاطب بنده عده قلیلی از اهالی هنر موسیقی می باشند. بی اخلاقی در هنر!!!!!! مصداق کامل ” نقض غرض “.
دوستان عزیز هر اثر موسیقی سازنده و صاحب دارد، مولفی دارد که حقوق ناشی از آن متوجه ایشان و یا وارثانش هست. اگر این موسیقی آمیخته با کلام باشد دو نفر صاحب این اثر مشترک هستند، آهنگساز و ترانه سرا.
متاسفانه اخیرا به کرات دیده شده که آثار پدر اینجانب ” همایون خرم ” بدون اطلاع و اجازه توسط بانوان و آقایان بازخوانی گشته. در بسیاری موارد اجراها بسیار ضعیف، تنظیم ها نامناسب، ارکستراسیون نامطلوب، ایجاد تغییرات در اصل آهنگ به طرز ناشیانه، حذف و یا کوتاه …
فریاد اعتراض خانواده آهنگساز سرشناس