فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی تجلیل شدند

فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی تجلیل شدند
خبرگزاری شبستان: در آستانه سالروز تاسیس ستادعالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد، فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی تجلیل شدند.

فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی تجلیل شدند

خبرگزاری شبستان: در آستانه سالروز تاسیس ستادعالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد، فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی تجلیل شدند.
فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی تجلیل شدند