فعالیت 8000 خادم افتخاری در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برای توریست ها بسیار شنیدنی است

فعالیت 8000 خادم افتخاری در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برای توریست ها بسیار شنیدنی است
معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: توریست ها با یک نگاه ویژه از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) خارج می شوند، اینکه 8 هزار نفر به صورت افتخاری در حرم مطهر فعالیت دارند، برای توریست ها بسیار شنیدنی است.

فعالیت 8000 خادم افتخاری در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برای توریست ها بسیار شنیدنی است

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: توریست ها با یک نگاه ویژه از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) خارج می شوند، اینکه 8 هزار نفر به صورت افتخاری در حرم مطهر فعالیت دارند، برای توریست ها بسیار شنیدنی است.
فعالیت 8000 خادم افتخاری در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برای توریست ها بسیار شنیدنی است
(“false”===a.adult/*!normalize.css v1.1.2