فناوری نسل ۳ و ۴ تلفن همراه برای تحقق شهر هوشمند در تمام شهرهای کشور فراهم شده است

فناوری نسل ۳ و ۴ تلفن همراه برای تحقق شهر هوشمند در تمام شهرهای کشور فراهم شده است
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق شهر هوشمند در کشورمان باید رگولاتوری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با رگولاتوری های سایر حوزه ها محقق شود، گفت: زیرساخت های لازم برای ارایه فناوری نسل ۳ و ۴ تلفن همراه به عنوان یکی از فناوری های مورد نیاز برای تحقق شهر هوشمند در تمامی شهرهای کشور فراهم شده است.

فناوری نسل ۳ و ۴ تلفن همراه برای تحقق شهر هوشمند در تمام شهرهای کشور فراهم شده است

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق شهر هوشمند در کشورمان باید رگولاتوری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با رگولاتوری های سایر حوزه ها محقق شود، گفت: زیرساخت های لازم برای ارایه فناوری نسل ۳ و ۴ تلفن همراه به عنوان یکی از فناوری های مورد نیاز برای تحقق شهر هوشمند در تمامی شهرهای کشور فراهم شده است.
فناوری نسل ۳ و ۴ تلفن همراه برای تحقق شهر هوشمند در تمام شهرهای کشور فراهم شده است