فواید مصرف ماهی چرب

فواید مصرف ماهی چرب
نتایج تازه ترین بررسی ها نشان می دهد مصرف ماهی های چرب به صورت یک بار در هفته می تواند خطر ابتلا به بیماری «ام اس» را تا 45 درصد کاهش دهد.

فواید مصرف ماهی چرب

نتایج تازه ترین بررسی ها نشان می دهد مصرف ماهی های چرب به صورت یک بار در هفته می تواند خطر ابتلا به بیماری «ام اس» را تا 45 درصد کاهش دهد.
فواید مصرف ماهی چرب