فیلمی که یک زن زندانی را آزاد کرد

فیلمی که یک زن زندانی را آزاد کرد
پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه :
تازه ترین اکران مردمی «اسرافیل»، عصر روز گذشته ۹ اسفند با حضور عوامل این فیلم سینمایی، سحر دولتشاهی و هستی مهدوی، بازیگران سینما در پردیس سینمایی «شهرک» برگزار شد و مستانه مهاجر، تهیه کننده «اسرافیل» اعلام کرد که با اختصاص بخشی از عواید فروش این فیلم سینمایی از آغاز اکران تا امروز، یک زن زندانی که به دلیل ناتوان بودن در پرداخت وام بانکی زندانی بود، آزاد شد.
قبل از آغاز نمایش این فیلم، پژمان بازغی، بازیگر فیلم «اسرافیل» ضمن خوش آمدگویی به تماشاگران حاضر در پردیس سینمایی «شهرک» گفت: «این فیلم در سینمای مستقل تهیه شده است و پشت دوربین حرفه ای ترین سینماگران حضور داشتند و ما امیدواریم با حضور و استقبال مخاطبان از فیلم هایی از این دست، سینمای مستقل بتواند به حیات خود ادامه دهد.»
افسانه مهاجر، تهیه کننده فیلم درباره آزادسازی سه زندانی زن گفت: «از آغاز اکران «اسرافیل» نیت کردیم که بخشی از عواید فروش این فیلم را به آزادسازی زندانیان زن اختصاص دهیم که خوشبختانه یک زن زندانی ۵۶ ساله که برای خرج بیماری سرطان همسرش وام بانکی گرفته و به دلیل ناتوانی در …

فیلمی که یک زن زندانی را آزاد کرد

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه :
تازه ترین اکران مردمی «اسرافیل»، عصر روز گذشته ۹ اسفند با حضور عوامل این فیلم سینمایی، سحر دولتشاهی و هستی مهدوی، بازیگران سینما در پردیس سینمایی «شهرک» برگزار شد و مستانه مهاجر، تهیه کننده «اسرافیل» اعلام کرد که با اختصاص بخشی از عواید فروش این فیلم سینمایی از آغاز اکران تا امروز، یک زن زندانی که به دلیل ناتوان بودن در پرداخت وام بانکی زندانی بود، آزاد شد.
قبل از آغاز نمایش این فیلم، پژمان بازغی، بازیگر فیلم «اسرافیل» ضمن خوش آمدگویی به تماشاگران حاضر در پردیس سینمایی «شهرک» گفت: «این فیلم در سینمای مستقل تهیه شده است و پشت دوربین حرفه ای ترین سینماگران حضور داشتند و ما امیدواریم با حضور و استقبال مخاطبان از فیلم هایی از این دست، سینمای مستقل بتواند به حیات خود ادامه دهد.»
افسانه مهاجر، تهیه کننده فیلم درباره آزادسازی سه زندانی زن گفت: «از آغاز اکران «اسرافیل» نیت کردیم که بخشی از عواید فروش این فیلم را به آزادسازی زندانیان زن اختصاص دهیم که خوشبختانه یک زن زندانی ۵۶ ساله که برای خرج بیماری سرطان همسرش وام بانکی گرفته و به دلیل ناتوانی در …
فیلمی که یک زن زندانی را آزاد کرد
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type