قرار بود قرارداد آستوری فردا تمدید شود

قرار بود قرارداد آستوری فردا تمدید شود
آندره آ دلا واله، رئیس باشگاه فیورنتینا، فاش کرد که قرار بود قرارداد داویده آستوری با این باشگاه فردا تمدید شود.

قرار بود قرارداد آستوری فردا تمدید شود

آندره آ دلا واله، رئیس باشگاه فیورنتینا، فاش کرد که قرار بود قرارداد داویده آستوری با این باشگاه فردا تمدید شود.
قرار بود قرارداد آستوری فردا تمدید شود