قلعه فلک الافلاک هنوز نریخته است!

قلعه فلک الافلاک هنوز نریخته است!
مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی در خصوص خطر فروریختن قلعه «فلک الافلاک» پس از زلزله غرب کشور، گفت: ادعای فروریختن این قلعه غلط است و این تنها جوسازی برخی رسانه هاست.
پس از وارد شدن خسارت های جدی به برخی از آثار تاریخی غرب کشور براثر زلزله اخیر، چند روزی است که خبر آسیب دیدن قلعه فلک الافلاک نیز به گوش می رسد. خبری که از فروریختن قسمتی از این قلعه، افزایش عمق ترک های آن و افزایش نم و رطوبت فلک الافلاک حکایت می کند. ادعای فروریختن بخشی از این اثر تاریخی که ابتدا از سوی یک پایگاه خبری منتشرشده بود، به سرعت توسط دیگر رسانه ها نیز بازنشر و درنهایت موجب به راه افتادن پویش های مردمی به منظور حمایت از این اثر تاریخی شد.
با افزایش واکنش ها نسبت به خطر فروریختن این قلعه و بی توجهی مسئولین مربوطه، سازمان میراث فرهنگی استان لرستان در واکنش به اخبار منتشرشده در این زمینه، با صدور بیانیه ای خطر ریزش قلعه فلک الافلاک و آسیب دیدن به این بنای تاریخی را تکذیب کرد.
یعقوب دالوند، مدیر روابط عمومی اداره میراث استان …

قلعه فلک الافلاک هنوز نریخته است!

مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی در خصوص خطر فروریختن قلعه «فلک الافلاک» پس از زلزله غرب کشور، گفت: ادعای فروریختن این قلعه غلط است و این تنها جوسازی برخی رسانه هاست.
پس از وارد شدن خسارت های جدی به برخی از آثار تاریخی غرب کشور براثر زلزله اخیر، چند روزی است که خبر آسیب دیدن قلعه فلک الافلاک نیز به گوش می رسد. خبری که از فروریختن قسمتی از این قلعه، افزایش عمق ترک های آن و افزایش نم و رطوبت فلک الافلاک حکایت می کند. ادعای فروریختن بخشی از این اثر تاریخی که ابتدا از سوی یک پایگاه خبری منتشرشده بود، به سرعت توسط دیگر رسانه ها نیز بازنشر و درنهایت موجب به راه افتادن پویش های مردمی به منظور حمایت از این اثر تاریخی شد.
با افزایش واکنش ها نسبت به خطر فروریختن این قلعه و بی توجهی مسئولین مربوطه، سازمان میراث فرهنگی استان لرستان در واکنش به اخبار منتشرشده در این زمینه، با صدور بیانیه ای خطر ریزش قلعه فلک الافلاک و آسیب دیدن به این بنای تاریخی را تکذیب کرد.
یعقوب دالوند، مدیر روابط عمومی اداره میراث استان …
قلعه فلک الافلاک هنوز نریخته است!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *