قیمت خودرو تندر ۹۰ در بازار+ جدول

قیمت خودرو تندر ۹۰ در بازار+ جدول
به گزارش خبر خودرو به نقل از خبرگزاری میزان ، برای خرید خودرو تندر ۹۰ در بازار باید حداقل ۳۷ میلیون تومان هزینه کرد.
قیمت مدل های مختلف خودرو تندر ۹۰ در بازار به شرح زیر است:

قیمت خودرو تندر ۹۰ در بازار+ جدول

به گزارش خبر خودرو به نقل از خبرگزاری میزان ، برای خرید خودرو تندر ۹۰ در بازار باید حداقل ۳۷ میلیون تومان هزینه کرد.
قیمت مدل های مختلف خودرو تندر ۹۰ در بازار به شرح زیر است:
قیمت خودرو تندر ۹۰ در بازار+ جدول