لاشه هواپیمای تهران-یاسوج در ۳متر برف (+عکس)

لاشه هواپیمای تهران-یاسوج در ۳متر برف (+عکس)
تلاش امدادگران هلال احمر و تکاوران ارتش با عبور از بهمنی خطرناک برای رسیدن به لاشه هواپیمای تهران-یاسوج ادامه دارد.

لاشه هواپیمای تهران-یاسوج در ۳متر برف (+عکس)

تلاش امدادگران هلال احمر و تکاوران ارتش با عبور از بهمنی خطرناک برای رسیدن به لاشه هواپیمای تهران-یاسوج ادامه دارد.
لاشه هواپیمای تهران-یاسوج در ۳متر برف (+عکس)