لحظه مرگ سری دیوی از زبان همسرش + عکس

لحظه مرگ سری دیوی از زبان همسرش + عکس
ساعت 24-همسر سر دیوی در توضیحاتش به نیروهای پلیس از لحظات آخر عمر هنرپیشه مشهور بالیوود گفت و اینکه قبل از مرگ در هتل محل اقامت شان در دبی چه گذشت.

لحظه مرگ سری دیوی از زبان همسرش + عکس

ساعت 24-همسر سر دیوی در توضیحاتش به نیروهای پلیس از لحظات آخر عمر هنرپیشه مشهور بالیوود گفت و اینکه قبل از مرگ در هتل محل اقامت شان در دبی چه گذشت.
لحظه مرگ سری دیوی از زبان همسرش + عکس