لزوم ورود روحانیت به تغییر الگوی مصرف آب

لزوم ورود روحانیت به تغییر الگوی مصرف آب
گروه انرژی آن طور که مشخص است، رضا اردکانیان، وزیر نیرو به دنبال این است از روش های مختلفی که عموما «فرهنگی» به شمار می روند، بتواند الگوی مصرف آب در ایران را تغییر دهد. چند روز پس از آنکه اردکانیان از اراده اش برای استفاده از بازوی روابط عمومی وزارت نیرو در راستای تغییر الگوی مصرف آب همچنین برق صحبت کرد، اظهارات او در دیدار با مقامات استان قم نشان داد که اردکانیان به دنبال این است که از طریق حوزه نیز الگوی مصرف را دچار تغییر کند هر چند مشخص نیست که این ایده ها تا چه اندازه بتوانند عملیاتی باشند. به گزارش«تعادل» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو یکی از چند دیدار رضا اردکانیان در سفر پنج شنبه 5 بهمن به استان قم دیدار با مدیران حوزه های علمیه سراسر کشور بوده است. دیداری که در آن وزیر نیرو گفته است:«در کشور ما نقش روحانیت بسیار چشمگیر است و این قشر می تواند اثرات مهم در حوزه مصرف را بر مردم داشته باشد.» اما مقایسه صحبت های وزیر نیرو در مورد استفاده از ابزار روابط عمومی این وزارتخانه و اظهاراتش در مورد حوزه علمیه و روحانیت نشان می دهد که او برای تغییر در الگوی مصرف «کشاورزان» …

لزوم ورود روحانیت به تغییر الگوی مصرف آب

گروه انرژی آن طور که مشخص است، رضا اردکانیان، وزیر نیرو به دنبال این است از روش های مختلفی که عموما «فرهنگی» به شمار می روند، بتواند الگوی مصرف آب در ایران را تغییر دهد. چند روز پس از آنکه اردکانیان از اراده اش برای استفاده از بازوی روابط عمومی وزارت نیرو در راستای تغییر الگوی مصرف آب همچنین برق صحبت کرد، اظهارات او در دیدار با مقامات استان قم نشان داد که اردکانیان به دنبال این است که از طریق حوزه نیز الگوی مصرف را دچار تغییر کند هر چند مشخص نیست که این ایده ها تا چه اندازه بتوانند عملیاتی باشند. به گزارش«تعادل» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو یکی از چند دیدار رضا اردکانیان در سفر پنج شنبه 5 بهمن به استان قم دیدار با مدیران حوزه های علمیه سراسر کشور بوده است. دیداری که در آن وزیر نیرو گفته است:«در کشور ما نقش روحانیت بسیار چشمگیر است و این قشر می تواند اثرات مهم در حوزه مصرف را بر مردم داشته باشد.» اما مقایسه صحبت های وزیر نیرو در مورد استفاده از ابزار روابط عمومی این وزارتخانه و اظهاراتش در مورد حوزه علمیه و روحانیت نشان می دهد که او برای تغییر در الگوی مصرف «کشاورزان» …
لزوم ورود روحانیت به تغییر الگوی مصرف آب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *