لغودسترسی ۳۰مقام کاخ سفید به اسناد فوق محرمانه

لغودسترسی ۳۰مقام کاخ سفید به اسناد فوق محرمانه
طبق اعلام منابع خبری دسترسی ۳۰ مقام کاخ سفید به «اسناد فوق محرمانه» قطع شده و تنها به «اسناد محرمانه» دسترسی خواهند داشت.
به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، دو منبع آگاه از لغو دسترسی بیش از 30 دستیار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اسناد فوق محرمانه خبر دادند.
بنا بر اعلام این دو منبع، به این مقامات اعلام شده است که تاییدیه امنیتی آنها از دائمی به موقت نزول یافته و تنها به اسناد محرمانه دسترسی خواهند داشت.
این در حالی است که رسانه های آمریکایی پیش از این از قطع دسترسی «جرد کوشنر» داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اسناد طبقه بندی شده در هفته های گذشته خبر دادند.
طبق اعلام رسانه های آمریکایی دسترسی «جرد کوشنر» به اطلاعات طبقه بندی شده و احراز پستهای اطلاعاتی مهم قطع شده است.
یکی از این اسناد گزارش روزانه رئیس جمهوری آمریکا است که اطلاعات حساسی از جمله در ارتباط با فعالیت نهادهای امنیتی را شامل می شود.
بر اساس این گزارش، کوشنر پیش از این با مجوز موقت امکان اطلاع از این گزارش ها را داشته اما در ادامه از آن محروم شده است.
در همین حال روزنامه واشنگتن پست نوشت: رابطه …

لغودسترسی ۳۰مقام کاخ سفید به اسناد فوق محرمانه

طبق اعلام منابع خبری دسترسی ۳۰ مقام کاخ سفید به «اسناد فوق محرمانه» قطع شده و تنها به «اسناد محرمانه» دسترسی خواهند داشت.
به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، دو منبع آگاه از لغو دسترسی بیش از 30 دستیار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اسناد فوق محرمانه خبر دادند.
بنا بر اعلام این دو منبع، به این مقامات اعلام شده است که تاییدیه امنیتی آنها از دائمی به موقت نزول یافته و تنها به اسناد محرمانه دسترسی خواهند داشت.
این در حالی است که رسانه های آمریکایی پیش از این از قطع دسترسی «جرد کوشنر» داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اسناد طبقه بندی شده در هفته های گذشته خبر دادند.
طبق اعلام رسانه های آمریکایی دسترسی «جرد کوشنر» به اطلاعات طبقه بندی شده و احراز پستهای اطلاعاتی مهم قطع شده است.
یکی از این اسناد گزارش روزانه رئیس جمهوری آمریکا است که اطلاعات حساسی از جمله در ارتباط با فعالیت نهادهای امنیتی را شامل می شود.
بر اساس این گزارش، کوشنر پیش از این با مجوز موقت امکان اطلاع از این گزارش ها را داشته اما در ادامه از آن محروم شده است.
در همین حال روزنامه واشنگتن پست نوشت: رابطه …
لغودسترسی ۳۰مقام کاخ سفید به اسناد فوق محرمانه
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTg4MDk0NjFiNWM4ODFhNjhmOWMwZmIyNDQzOWNhYmRkN2UxMjBk&crc=533da2ac08dbb287b4cddf94302c3d51c733dc21&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);