مبارزه با ریشه های قاچاق انسان وظیفه اصلی شورای امنیت است

مبارزه با ریشه های قاچاق انسان وظیفه اصلی شورای امنیت است
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس ، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در جریان بحث عمومی شورای امنیت تحت عنوان قاچاق انسان در شرایط مخاصمه طی سخنانی با بیان اینکه قاچاق اسنان به عنوان یکی از چالش های جهانی زندگی تعداد زیادی از مردم را تهدید می کند، گفت: این پدیده به صورت همزمان سرچشمه و پیامد جنگ و بی ثباتی است که جمعیت های آسیب پذیر جوامع را هدف قرار می دهد.
وی افزود: ایران اعتقاد دارد که در رویایی با این پدیده شوم لازم است که ریشه ها، اقدامات پیشگیرانه، حمایت از قربانیان و مجازات قاچاقچیان انسان در یک چارچوب همه جانبه مورد نظر قرار گیرد تا همکاری بین المللی در مبارزه با قاچاق انسان به نتیجه مطلوب برسد.
خوشرو در ادامه گفت که مبارزه با ریشه های این پدیده وظیفه اصلی شورای امنیت است، اما اگر این شورا از مسئولیت خود شانه خالی کند در رسیدگی به این پدیده موفق نخواهد بود که وضعیت لیبی و گزارش های اخیر در مورد ظهور مجدد برده داری نمونه ای از آن است.
سفیر ایران با طرح این سؤال که به راستی شورای امنیت چه زمانی به مسئولیت دولت های …

مبارزه با ریشه های قاچاق انسان وظیفه اصلی شورای امنیت است

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس ، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در جریان بحث عمومی شورای امنیت تحت عنوان قاچاق انسان در شرایط مخاصمه طی سخنانی با بیان اینکه قاچاق اسنان به عنوان یکی از چالش های جهانی زندگی تعداد زیادی از مردم را تهدید می کند، گفت: این پدیده به صورت همزمان سرچشمه و پیامد جنگ و بی ثباتی است که جمعیت های آسیب پذیر جوامع را هدف قرار می دهد.
وی افزود: ایران اعتقاد دارد که در رویایی با این پدیده شوم لازم است که ریشه ها، اقدامات پیشگیرانه، حمایت از قربانیان و مجازات قاچاقچیان انسان در یک چارچوب همه جانبه مورد نظر قرار گیرد تا همکاری بین المللی در مبارزه با قاچاق انسان به نتیجه مطلوب برسد.
خوشرو در ادامه گفت که مبارزه با ریشه های این پدیده وظیفه اصلی شورای امنیت است، اما اگر این شورا از مسئولیت خود شانه خالی کند در رسیدگی به این پدیده موفق نخواهد بود که وضعیت لیبی و گزارش های اخیر در مورد ظهور مجدد برده داری نمونه ای از آن است.
سفیر ایران با طرح این سؤال که به راستی شورای امنیت چه زمانی به مسئولیت دولت های …
مبارزه با ریشه های قاچاق انسان وظیفه اصلی شورای امنیت است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *