مدیرعامل تامین اجتماعی: ورشکستگی در صندوق های بیمه ای معنا ندارد

مدیرعامل تامین اجتماعی: ورشکستگی در صندوق های بیمه ای معنا ندارد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی بین النسلی است و ورشکستگی در این صندوق معنی ندارد.
به گزارش صدای ایران ، دکترسید تقی نوربخش در جمع خبرنگاران گفت: بیش از نیمی از جمعیت کشور، ۷۶ درصد کل بیمه شدگان و ۴۴ درصد سالمندان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.
دکتر نوربخش افزود: این سازمان در بخش درمان ۴ میلیون خدمت بستری و ۴۰۰ میلیون نیز خدمت سرپایی را خریداری و تولید می کند.
وی با اشاره به اینکه ماهانه به ۲۰۴ هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می شود، گفت: همچنین در سال ۹۶ ماهانه ۶ هزار میلیارد تومان پرداختی ما بوده است که ۴ هزار میلیارد تومان آن برای مستمری، ۲۶۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری، ۱۵۰۰ میلیارد در بخش درمان و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز سایر تعهدها پرداخت می کند.
دکتر نوربخش با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی متکی به بودجه عمومی نیست، گفت: یکی از راهبردهای اصلی ما این است که ریسکهای موجود به مردم منتقل نشود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بین النسلی است و ورشکستگی در این صندوق معنی ندارد، اظهار داشت: حجم تعهدات دولت باید به میزانی باشد که امکان …

مدیرعامل تامین اجتماعی: ورشکستگی در صندوق های بیمه ای معنا ندارد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی بین النسلی است و ورشکستگی در این صندوق معنی ندارد.
به گزارش صدای ایران ، دکترسید تقی نوربخش در جمع خبرنگاران گفت: بیش از نیمی از جمعیت کشور، ۷۶ درصد کل بیمه شدگان و ۴۴ درصد سالمندان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.
دکتر نوربخش افزود: این سازمان در بخش درمان ۴ میلیون خدمت بستری و ۴۰۰ میلیون نیز خدمت سرپایی را خریداری و تولید می کند.
وی با اشاره به اینکه ماهانه به ۲۰۴ هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می شود، گفت: همچنین در سال ۹۶ ماهانه ۶ هزار میلیارد تومان پرداختی ما بوده است که ۴ هزار میلیارد تومان آن برای مستمری، ۲۶۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری، ۱۵۰۰ میلیارد در بخش درمان و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز سایر تعهدها پرداخت می کند.
دکتر نوربخش با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی متکی به بودجه عمومی نیست، گفت: یکی از راهبردهای اصلی ما این است که ریسکهای موجود به مردم منتقل نشود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بین النسلی است و ورشکستگی در این صندوق معنی ندارد، اظهار داشت: حجم تعهدات دولت باید به میزانی باشد که امکان …
مدیرعامل تامین اجتماعی: ورشکستگی در صندوق های بیمه ای معنا ندارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *