مدیریت اصول گرایانه گفت وگو

مدیریت اصول گرایانه گفت وگو
گیل نگاه /بهنام ربیع زاده
رشید پور در مواجهه با رییس جمهور ٬ به خوبی اهداف اصولگراها را در پوست مجری پیگیری کرد و به نتیجه شان رساند .
بازی رشید پور
درواقع او رل پوپولیستی اش را خوب بازی کرد تا مثلاً نماینده افکار عمومی باشد. او سئوالهایش را طوری مطرح کرد که عموماتم اقتصادی داشت. چیزی که امروزه مردم درگیر آن هستند. اما از مشکلات و نقاط ضعف بودجه و چرایی آن که ارتباط مستقیمی با کاستی های اقتصادی دارد حرفی به میان نیاورد .
رشید پور از اکثر مقوله ها که روحانی می توانست درباره اش حرف بزند به سادگی گذشت و بعضی اوقات رییس جمهور را آچمز کرد .
او پیوسته از روحانی قول های متعدد گرفت. کاملا مشخص است که مخالفان دولت چه برنامه وموانع هایی را برای دولتی که زمین خورده و می خواهد برخیزد دارند. یعنی آنها به هر طریقممکن نمی خواهند اجازه برخاستن به دولت بدهند.
بنابراین رشیدپور پس از هر سئوال بلافاصله از روحانی « قول » می گرفت . « قول گرفتن » در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و حتی خنده دار است . او گفتگویش را با « استاندارهای جهانی » مقایسه کرد اما نمی دانست که هیچ مجری یا مصاحبه کننده ای از رییس …

مدیریت اصول گرایانه گفت وگو

گیل نگاه /بهنام ربیع زاده
رشید پور در مواجهه با رییس جمهور ٬ به خوبی اهداف اصولگراها را در پوست مجری پیگیری کرد و به نتیجه شان رساند .
بازی رشید پور
درواقع او رل پوپولیستی اش را خوب بازی کرد تا مثلاً نماینده افکار عمومی باشد. او سئوالهایش را طوری مطرح کرد که عموماتم اقتصادی داشت. چیزی که امروزه مردم درگیر آن هستند. اما از مشکلات و نقاط ضعف بودجه و چرایی آن که ارتباط مستقیمی با کاستی های اقتصادی دارد حرفی به میان نیاورد .
رشید پور از اکثر مقوله ها که روحانی می توانست درباره اش حرف بزند به سادگی گذشت و بعضی اوقات رییس جمهور را آچمز کرد .
او پیوسته از روحانی قول های متعدد گرفت. کاملا مشخص است که مخالفان دولت چه برنامه وموانع هایی را برای دولتی که زمین خورده و می خواهد برخیزد دارند. یعنی آنها به هر طریقممکن نمی خواهند اجازه برخاستن به دولت بدهند.
بنابراین رشیدپور پس از هر سئوال بلافاصله از روحانی « قول » می گرفت . « قول گرفتن » در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و حتی خنده دار است . او گفتگویش را با « استاندارهای جهانی » مقایسه کرد اما نمی دانست که هیچ مجری یا مصاحبه کننده ای از رییس …
مدیریت اصول گرایانه گفت وگو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *