مراسم بهره برداری از ۶۶ واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران برگزار شد

مراسم بهره برداری از ۶۶ واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران برگزار شد
مراسم بهره برداری از ۶۶ واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران امروز دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران در شرکت واگن سازی تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی واگن سازی تهران، مراسم بهره برداری از ۶۶ واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران امروز دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار، مدیرعامل متروی تهران، مدیرعامل واگن سازی تهران، جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان و نمایندگان رسانه های گروهی در شرکت واگن سازی تهران برگزار شد.
دکتر محمدباقر قالیباف امروز در حاشیه مراسم طی سخنانی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: طبق قولی که به مردم تهران داده بودیم قرار بود در هر فصل تعدادی واگن به ناوگان شهر اضافه کنیم که امروز نیز به همت مدیران وکارگران مجموعه واگن سازی ۶۶ واگن مترو و ۳۰ دستگاه اتوبوس وارد چرخه حمل و نقل تهران می شود. به این ترتیب بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ظرفیت روزانه ما اضافه خواهد شد.
وی تاکید کرد: در کنار این با تلاش همکاران بخش اقتصادی شهرداری تهران و سیستم بانک شهر قرارداد ۴۵۰ …

مراسم بهره برداری از ۶۶ واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران برگزار شد

مراسم بهره برداری از ۶۶ واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران امروز دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران در شرکت واگن سازی تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی واگن سازی تهران، مراسم بهره برداری از ۶۶ واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران امروز دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار، مدیرعامل متروی تهران، مدیرعامل واگن سازی تهران، جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان و نمایندگان رسانه های گروهی در شرکت واگن سازی تهران برگزار شد.
دکتر محمدباقر قالیباف امروز در حاشیه مراسم طی سخنانی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: طبق قولی که به مردم تهران داده بودیم قرار بود در هر فصل تعدادی واگن به ناوگان شهر اضافه کنیم که امروز نیز به همت مدیران وکارگران مجموعه واگن سازی ۶۶ واگن مترو و ۳۰ دستگاه اتوبوس وارد چرخه حمل و نقل تهران می شود. به این ترتیب بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ظرفیت روزانه ما اضافه خواهد شد.
وی تاکید کرد: در کنار این با تلاش همکاران بخش اقتصادی شهرداری تهران و سیستم بانک شهر قرارداد ۴۵۰ …
مراسم بهره برداری از ۶۶ واگن و لکوموتیو برقی مترو تهران برگزار شد