مراقبت از لانه مرغان را به روباه نسپارید

مراقبت از لانه مرغان را به روباه نسپارید
جیمز بیوکنن، اقتصاددان امریکایی با مطرح کردن نظریه انتخاب عمومی به جایزه نوبل اقتصاد دست پیدا کرد. او معتقد است که دولت ها از انسان های واحدی تشکیل شده اند که هرکدام ابتدا منافع شخصی خودشان را در نظر می گیرند و به همین خاطر نمی توان به تصمیم های دولتی تکیه کرد.

مراقبت از لانه مرغان را به روباه نسپارید

جیمز بیوکنن، اقتصاددان امریکایی با مطرح کردن نظریه انتخاب عمومی به جایزه نوبل اقتصاد دست پیدا کرد. او معتقد است که دولت ها از انسان های واحدی تشکیل شده اند که هرکدام ابتدا منافع شخصی خودشان را در نظر می گیرند و به همین خاطر نمی توان به تصمیم های دولتی تکیه کرد.
مراقبت از لانه مرغان را به روباه نسپارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *