مسئولان با هر اتفاقی زمین می خورند

مسئولان با هر اتفاقی زمین می خورند
دولت مستقر سال هاست که ناکامی اش در ارائه خدمات عمومی را به گردن دولت قبل از خود می اندازد. همین قدر که تا این جای کار توانسته چشمش را روی واقعیت های موجود ببندد.

مسئولان با هر اتفاقی زمین می خورند

دولت مستقر سال هاست که ناکامی اش در ارائه خدمات عمومی را به گردن دولت قبل از خود می اندازد. همین قدر که تا این جای کار توانسته چشمش را روی واقعیت های موجود ببندد.
مسئولان با هر اتفاقی زمین می خورند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *