مسئولان نسبت به ادعاهای خود پاسخگو باشند/ریشه تخلف با بی اعتنایی به آن خشک نمی شود مسئولان نسبت به ادعاهای خود پاسخگو باشند/ریشه تخلف با بی اعتنایی به آن خشک نمی شود

مسئولان نسبت به ادعاهای خود پاسخگو باشند/ریشه تخلف با بی اعتنایی به آن خشک نمی شود مسئولان نسبت به ادعاهای خود پاسخگو باشند/ریشه تخلف با بی اعتنایی به آن خشک نمی شود
سنایی در گفت وگو با ایسنا: مسئولان نسبت به ادعاهای خود پاسخگو باشند/ریشه تخلف با بی اعتنایی به آن خشک نمی شود

یک وکیل دادگستری گفت: توقع مردم از نمایندگان ملت برخورد مسئولانه، غیرجناحی و پیگیری تخلفات از طریق تحقیق و تفحص و معرفی عاملین و آمرین متخلف به دستگاه قضایی است.
التفات سنایی در گفت وگو با ایسنا با اینکه مسئولان در خصوص ادعاهای خود باید پاسخگو باشند، اظهار کرد: بدیهی است وقتی مسئولی به تخلفات و سوء استفاده مالی در یک سازمان، وزارتخانه و یا نهاد عمومی مثل شهرداری برمی خورد، حتماً باید آن را به بخش تخلفات اداری برای برخورد انتظامی معرفی کند.
وی افزود: مرجع انتظامی مانند هیات تخلفات اداری نیز بنا به تکلیف مقرر در قوانین مربوطه، باید آن را به دادسرا اعلام نماید و متهم در صورت احراز تخلف و انتساب آن به متهم، به موجب ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تحت عنوان مجرمانه تصرف در اموال دولتی و یا عمومی محکوم خواهد شد که شامل حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به شرح مندرج در ماده مذکور خواهد شد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: استفاده و یا به …

مسئولان نسبت به ادعاهای خود پاسخگو باشند/ریشه تخلف با بی اعتنایی به آن خشک نمی شود مسئولان نسبت به ادعاهای خود پاسخگو باشند/ریشه تخلف با بی اعتنایی به آن خشک نمی شود

سنایی در گفت وگو با ایسنا: مسئولان نسبت به ادعاهای خود پاسخگو باشند/ریشه تخلف با بی اعتنایی به آن خشک نمی شود

یک وکیل دادگستری گفت: توقع مردم از نمایندگان ملت برخورد مسئولانه، غیرجناحی و پیگیری تخلفات از طریق تحقیق و تفحص و معرفی عاملین و آمرین متخلف به دستگاه قضایی است.
التفات سنایی در گفت وگو با ایسنا با اینکه مسئولان در خصوص ادعاهای خود باید پاسخگو باشند، اظهار کرد: بدیهی است وقتی مسئولی به تخلفات و سوء استفاده مالی در یک سازمان، وزارتخانه و یا نهاد عمومی مثل شهرداری برمی خورد، حتماً باید آن را به بخش تخلفات اداری برای برخورد انتظامی معرفی کند.
وی افزود: مرجع انتظامی مانند هیات تخلفات اداری نیز بنا به تکلیف مقرر در قوانین مربوطه، باید آن را به دادسرا اعلام نماید و متهم در صورت احراز تخلف و انتساب آن به متهم، به موجب ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تحت عنوان مجرمانه تصرف در اموال دولتی و یا عمومی محکوم خواهد شد که شامل حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به شرح مندرج در ماده مذکور خواهد شد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: استفاده و یا به …
مسئولان نسبت به ادعاهای خود پاسخگو باشند/ریشه تخلف با بی اعتنایی به آن خشک نمی شود مسئولان نسبت به ادعاهای خود پاسخگو باشند/ریشه تخلف با بی اعتنایی به آن خشک نمی شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *