مسابقه دادن به معنای رسمیت شناختن اسرائیل نیست| خود فلسطینی ها مسابقه می دهند

مسابقه دادن به معنای رسمیت شناختن اسرائیل نیست| خود فلسطینی ها مسابقه می دهند
نماینده تهران گفت: می توانیم در میادین ورزشی با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه بدهیم و مرگ بر اسرائیل هم بگوییم و اشکالی نیز ندارد.

مسابقه دادن به معنای رسمیت شناختن اسرائیل نیست| خود فلسطینی ها مسابقه می دهند

نماینده تهران گفت: می توانیم در میادین ورزشی با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه بدهیم و مرگ بر اسرائیل هم بگوییم و اشکالی نیز ندارد.
مسابقه دادن به معنای رسمیت شناختن اسرائیل نیست| خود فلسطینی ها مسابقه می دهند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *