مصوبه دولت در زمینه واردات خودرودهای آتش نشانی با قدمت حداکثر 5 سال ابلاغ شد

مصوبه دولت در زمینه واردات خودرودهای آتش نشانی با قدمت حداکثر 5 سال ابلاغ شد
مصوبه هیات وزیران در زمینه واردات خودرودهای آتش نشانی و تجهیزات مرتبط با قدمت حداکثر 5 سال، که در جلسه 25 تیر به تصویب رسید، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب بند اول این مصوبه “واردات خودروهای آتش نشانی و تجهیزات مرتبط (ذیل ردیف تعرفه 87053000) به شرط عدم تولید در داخل کشور و با تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدمت سال ساخت حداکثر پنج سال با دارا بودن شرط نمایندگی خدمات پس از فروش و رعایت بند(چ) ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- مصوب 1395- و سایر قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.”
بر اساس بند دوم این مصوبه،”ورود خودروهای مذکور توسط شهرداری ها و دهیاری ها منوط به تائید و پیشنهاد وزارت کشور و با رعایت ترتیبات مقرر در بند (1) این تصویبنامه می باشد.”

مصوبه دولت در زمینه واردات خودرودهای آتش نشانی با قدمت حداکثر 5 سال ابلاغ شد

مصوبه هیات وزیران در زمینه واردات خودرودهای آتش نشانی و تجهیزات مرتبط با قدمت حداکثر 5 سال، که در جلسه 25 تیر به تصویب رسید، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب بند اول این مصوبه “واردات خودروهای آتش نشانی و تجهیزات مرتبط (ذیل ردیف تعرفه 87053000) به شرط عدم تولید در داخل کشور و با تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدمت سال ساخت حداکثر پنج سال با دارا بودن شرط نمایندگی خدمات پس از فروش و رعایت بند(چ) ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- مصوب 1395- و سایر قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.”
بر اساس بند دوم این مصوبه،”ورود خودروهای مذکور توسط شهرداری ها و دهیاری ها منوط به تائید و پیشنهاد وزارت کشور و با رعایت ترتیبات مقرر در بند (1) این تصویبنامه می باشد.”
مصوبه دولت در زمینه واردات خودرودهای آتش نشانی با قدمت حداکثر 5 سال ابلاغ شد