مغفول ماندن رکن چهارم دموکراسی درحوزه سلامت گلستان

مغفول ماندن رکن چهارم دموکراسی درحوزه سلامت گلستان
هر نوع پاسخگویی به رسانه ها ازسوی دانشگاه علوم پزشکی استان منوط به نامه نگاری و ماهها انتظار است.
چند ماههی است که از معارفه ریاست جدید دانشگاه علوم پزشکی استان می گذرد و با توجه به خبرساز بودن این دستگاه اجرائی در استان، هرگونه پاسخگویی به رسانه ها همانند ریاست سابق منوط به نامه نگاری و مدتها انتظار است.
با توجه به آنکه دانشگاه علوم پزشکی گلستان بااجرای برنامه طرح تحول سلامت در حال ساخت شهرک سلامت با هزینه چند هزار میلیاردی و ساخت بیمارستان های جدید است، اما اخبار مربوط به این حوزه طی این مدت از صفحه خبرگزاری ها و نشریات بسیار کم رنگ شده است و همان اندک اطلاعاتی که درگذشته از سوی روابط عمومی این دستگاه اجرائی به رسانه ها اعلام می شد، مسکوت مانده و این در حالی است که با منصوب شدن ریاست جدید امیدها برای دستیابی به مسئولان این دانشگاه برای رسانه ها بیشتر شده بود.
روش های سختگیرانه پاسخگویی و تعامل با رسانه ها از سوی این دانشگاه همواره با پیش شرط های از قبل تعیین شده ای همراه است که دسترسی به اطلاعات،آمار و پرداختن به مسائل حوزه سلامت در استان را با مشکل مواجه کرده است.
این …

مغفول ماندن رکن چهارم دموکراسی درحوزه سلامت گلستان

هر نوع پاسخگویی به رسانه ها ازسوی دانشگاه علوم پزشکی استان منوط به نامه نگاری و ماهها انتظار است.
چند ماههی است که از معارفه ریاست جدید دانشگاه علوم پزشکی استان می گذرد و با توجه به خبرساز بودن این دستگاه اجرائی در استان، هرگونه پاسخگویی به رسانه ها همانند ریاست سابق منوط به نامه نگاری و مدتها انتظار است.
با توجه به آنکه دانشگاه علوم پزشکی گلستان بااجرای برنامه طرح تحول سلامت در حال ساخت شهرک سلامت با هزینه چند هزار میلیاردی و ساخت بیمارستان های جدید است، اما اخبار مربوط به این حوزه طی این مدت از صفحه خبرگزاری ها و نشریات بسیار کم رنگ شده است و همان اندک اطلاعاتی که درگذشته از سوی روابط عمومی این دستگاه اجرائی به رسانه ها اعلام می شد، مسکوت مانده و این در حالی است که با منصوب شدن ریاست جدید امیدها برای دستیابی به مسئولان این دانشگاه برای رسانه ها بیشتر شده بود.
روش های سختگیرانه پاسخگویی و تعامل با رسانه ها از سوی این دانشگاه همواره با پیش شرط های از قبل تعیین شده ای همراه است که دسترسی به اطلاعات،آمار و پرداختن به مسائل حوزه سلامت در استان را با مشکل مواجه کرده است.
این …
مغفول ماندن رکن چهارم دموکراسی درحوزه سلامت گلستان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *